Brief naar Tweede Kamer over toegang tot de Wlz

MIND Landelijk Platform is blij dat het nieuwe kabinet na jarenlang uitstel werk wil maken van het openstellen van de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychiatrische grondslag. MIND vraagt om een heldere planning en financiële onderbouwing en overbrugging voor mensen die duidelijk tot de doelgroep horen. Dit staat een brief die MIND op 7 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd als inbreng voor de begrotingsbehandeling.

Brief MIND Landelijk Platform aan VWS over toegang van ggz-patiënten tot de Wlz

langdurende zorg
Meer nieuws