Perspectiefsessies najaar en winter 2021

Maandag 18 oktober 2021 "Hoe inclusief zijn de ggz en de cliëntenbeweging?"

Over culturele diversiteit en mentale klachten
15-16.30 uur

Aanmelden kan via deze link

De psychiatrie en de psychologie zoals wij die kennen is van origine met name een westerse uitvinding; veelal gefocused op de individuele klacht, met weinig oog voor de sociale, de maatschappelijke contekst en de diversiteit aan culturele achtergronden.  

In hoeverre werkt deze insteek door in de actuele benadering van mentale klachten? Welke mensen voelen zich onvoldoende begrepen en gezien door de ggz-professionals? Hoe kan ook de cliëntenbeweging er voor zorgen dat hun stem gehoord wordt?

In de Perspectiefsessie gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen. Over hun ervaringen met mentale ontwrichting, de ggz-zorg, over het stigma in hun gemeenschap en waar zij vanuit de eigen sociale, maatschappelijk, culturele en/of religieuze achtergrond behoefte aan hebben bij mentale klachten. 

Wat moet er veranderen en hoe gaan we dat realiseren? 

Als je aanvullende inspirerende ideeën hebt voor deze Perspectiefsessie, dan kun je deze doorgeven aan Christina van der Hoeven.
christina.vanderhoeven@wijzijnmind.nl

Woensdag 22 september van 10.00 tot 11.30 uur

Perspectiefsessie met als thema:
Een beroepscode voor de ervaringsdeskundige professional 
Waarom zou je dat willen? En hoe pak je dat aan? 

Met medewerking van Beverley Rose en Peter ten Cate – Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) 

Aanmelden kan via deze link 

Het project ‘Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’ (KvE), geleid door de VvEd, formuleert een beroepscode voor de ervaringsdeskundige professional. Een spannende stap… 

Door de grote inzet van veel betrokkenen in het veld ontwikkelt ervaringsdeskundigheid zich in een rap tempo. Mét een brede en nog steeds groeiende praktijk van ervaringsdeskundige professionals in de zorg. Waar veel belangstelling en een toenemende erkenning voor is, en waar de nodige onderzoeken naar wordt gedaan.  

Een beroepscode is een onderdeel van de professionalisering van het beroep van ervaringsdeskundige. In die code beschrijven we beknopt en helder wat een ervaringsdeskundige professional is, doet, en waar deze op aan te spreken is. In het belang van de ervaringsdeskundige professionals zelf, voor de cliënten, voor de andere collega’s in de zorg, voor de instellingen, de financiers, de overheid. Tegelijkertijd gaat het om een beroep dat sterk in ontwikkeling is, waarin het diversiteitsdenken wordt gehuldigd (aldus het thema in een eerdere perspectiefsessie). Een beroep wat zich lastig laat vastleggen, met allerlei functies en benamingen, en met professionals die de ruimte willen en nodig hebben om zichzelf en hun beroep verder te ontwikkelen. Kortom, een uitdagende stap! 

In deze perspectiefsessie gaan we met jullie graag in gesprek over de beroepscode. Wat zijn de voors en tegens? Welke valkuilen zien jullie, en hoe die te vermijden? Welke voordelen, en hoe die te benutten? Wat zou er volgens jullie in elk geval in zo’n beroepscode moeten staan? 

We springen niet meteen in het diepe. Maar beginnen met een korte beschrijving van het project, een beknopte inleiding van het verschijnsel beroepscode, en hoever we daarmee inmiddels zijn. Daarna gaan we graag in gesprek over de code en over het beroep. We zijn benieuwd naar jullie visie en input.  

Beverly Rose & Peter ten Cate