Regionale expertteams voor kinderen, jongeren en ouders met complexe zorgvragen

32934436_m

Kinderen, jongeren en ouders die vastlopen in de jeugdhulp kunnen sinds kort een beroep doen op regionale expertteams. Deze teams, met directe contactpersonen, moeten kinderen en jongeren die geen passende zorg krijgen op korte termijn helpen. 
 
Het plan voor regionale expertteams sluit aan bij het pleidooi van MIND voor een zogenaamde ‘doorzettingsmacht’, die snel kan optreden als kinderen en jongeren geen passende zorg krijgen.