Wetsvoorstel resultaatgericht financieren: cliënt heeft weinig te vertellen

2036303_S

Het kabinet wil resultaatgericht indiceren in de Wmo mogelijk maken. De afgelopen weken kon iedereen reageren op een concept wetsvoorstel daarvoor. MIND vindt het wetsvoorstel slecht uitgewerkt. Cliënten hebben weinig te vertellen en worden afhankelijker van hun zorgaanbieder.

Wat betekent resultaatgericht indiceren? Nu is het zo dat gemeenten in een beschikking voor een Wmo-voorziening moeten vastleggen op hoeveel uur ondersteuning in de week iemand recht heeft. Bij resultaatgericht indiceren wordt alleen het resultaat vastgelegd, bijvoorbeeld een schoon huis of een zinvolle daginvulling, maar is dat niet gekoppeld aan een vast aantal uren ondersteuning.

MIND heeft geen principiële bezwaren tegen resultaatgericht indiceren. Het gaat uiteindelijk om maatwerk. De een is gebaat bij ondersteuning die flexibel kan worden op- en afgeschaald; een vast aantal uren in de week is dan juist een belemmering. De ander is juist gebaat bij zekerheid en ondersteuning op vaste uren in de week. Maar in het wetsvoorstel doet de voorkeur van de cliënt er weinig toe. Het is de gemeente die per soort voorziening bepaalt of zij het resultaat of de tijdsduur vastleggen. Er vindt dus geen individuele afweging per persoon plaats.

Zorgelijk is ook dat het wetsvoorstel zorgaanbieders een grotere invloed op de inhoud van de beschikking. Bovendien krijgen zij meer mogelijkheden om het ondersteuningsplan van de cliënt tussentijds te wijzigen, zonder dat de rechten van de cliënt daarbij goed omschreven zijn. MIND waarschuwt in zijn reactie op het wetsvoorstel voor perverse prikkels.  Zo kan het voor zorgaanbieders aantrekkelijk zijn om juist zware of ‘lastige’ cliënten minder ondersteuning te bieden. De situatie kan ontstaan dat mensen die hulp het hardst nodig hebben die hulp het minst krijgen. Dat dit soort mechanismen werkzaam kunnen zijn, weten we helaas uit ervaringen met de curatieve ggz.

Volgens de memorie van toelichting ligt resultaatgericht indiceren vooral voor de hand bij individuele begeleiding en dagbesteding, maar dat wordt nergens onderbouwd. In het algemeen gaat het wetsvoorstel nauwelijks in op de vraag wat resultaatgericht indiceren nu voor de cliënt gaat betekenen. Die cliënt is vooral lijdend voorwerp in het samenspel tussen gemeente en zorgaanbieder.

Lees hier de reactie van MIND op dit wetsvoorstel
 

Meer nieuws