Reactie MIND op raadpleging over reparatievoorstel Wvggz

Op 3 juli jl. heeft MIND een bijdrage geleverd aan de openbare raadpleging over een reparatievoorstel voor de Wvggz. Deze wet is de opvolger van de Bopz en is op 1 januari jl. in werking getreden. De wet blijkt op sommige punten moeilijk uitvoerbaar te zijn. Ook zijn de administratieve lasten hoog voor de behandelaar èn voor de cliënt. Het reparatievoorstel heeft als doel om een aantal verbeteringen door te voeren op deze punten. Een meer grootschalige herziening wordt verwacht na de wetsevaluatie, die eind 2021 klaar moet zijn. MIND zet zich al vanaf het begin van de Wvggz in voor de rechtsbescherming van de cliënten en de juridische verankering van de positie van familie en naasten in de wet.

De reactie van MIND op het reparatievoorstel vind je hier.
 

Meer nieuws