Onvoldoende steun voor inzet op arbeidsmarkt

coffee-shop-1209863_1920

Op 17 en 19 november vergadert de Tweede Kamer over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). MIND vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt.

Gelijke rechten op ondersteuning

Mensen met een psychische aandoening hebben onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt. Veel maatregelen zijn niet effectief of concreet genoeg. Op dit moment is het recht op ondersteuning bij het vinden of houden van werk afhankelijk van de uitkering die iemand heeft of in het geval van de Participatiewet de plaats waar iemand woont. Iemand met een WAO-uitkering wordt bijvoorbeeld niet geholpen door het UWV omdat daar geen re-integratiemiddelen tegenover staan. En dat terwijl mensen die bijvoorbeeld ooit een depressie hebben gehad, juist vaak weer duurzaam aan de slag kunnen. Bovendien is uit onderzoek gebleken hoe belangrijk werk is voor iemands gezondheid en herstel. MIND zou graag zien dat niet de uitkering of woonplaats bepalend is, maar de behoefte aan ondersteuning om aan het werk te komen of te blijven.

Meer samenwerking voor concrete plaatsing

Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen gemeente, UWV, zorgsector en werkgevers in de 35 arbeidsmarktregio’s onvoldoende geborgd is. De Impulsregeling die dit moet stimuleren, loopt echter dit jaar af. MIND pleit voor meer maatwerk op basis van behoefte op de werkplek en meer samenwerking in de arbeidsmarktregio’s op basis van concrete plaatsingen. Gelukkig zijn er ook goede ontwikkelingen. Zo worden ervaringsdeskundigen tegenwoordig (betaald) ingezet in de zorg en het sociale domein. Deze inzet zou nog veel meer toegepast kunnen worden, bovenal omdat de inzet van ervaringsdeskundigen positief gewaardeerd wordt.

Gelijke rechten op verzekering

Veel mensen met een psychische aandoening willen als zelfstandige aan de slag. Dit biedt hen mogelijkheden die ze niet vinden in een reguliere baan. Mensen met een psychische aandoening hebben echter moeite om zich te verzekeren tegen ziekte en overlijden. Voor ex-kankerpatiënten is dit jaar geregeld dat zij vijf jaar na genezing een overlijdensrisicoverzekering af mogen sluiten. MIND wil dat deze regeling ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid geldt en breder wordt toegepast op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. ZZP’ers moeten zich op risico’s van uitval en/of overlijden te kunnen verzekeren.

Lees onze hele inbreng in de bijlage.

Bijlage: MIND inbreng plenaire behandeling Begroting SZW 2021

Meer nieuws