Ondersteuning & tips voor mantelzorgers in coronatijd

action-adult-affection-339620

Mantelzorgen in coronatijd valt niet mee. Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Daarom verzamelden zes organisaties in de ggz 10 tips om overeind te blijven.
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, MIND Ypsilon, Labyrint In Perspectief, Movisie, het Trimbos-instituut en Mantelzorg NL werkten aan een top10 met tips voor mantelzorgers en een top10 voor gemeenten. Want juist nu kunnen gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van mantelzorgers-ggz om de druk in families te verminderen en ervoor te zorgen dat deze mantelzorgers overeind blijven in deze lastige periode.

Top10 voor mantelzorgers
Overzicht hulplijnen (bijlage bij top10)

Tips voor gemeenten ter ondersteuning van mantelzorgers

Meer nieuws