Kwaliteitskader Forensische Zorg biedt duidelijkheid

quality-gc1ad34421_640

Op 27 september is het kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) officieel geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland. Een belangrijk moment ook voor MIND. Het kwaliteitskader is niet alleen door en voor het werkveld, maar ook samen met MIND tot stand gekomen. Het Kwaliteitskader geeft inzicht in wat goede forensische zorg is en wat je mag verwachten als patiënt/cliënt en diens directe naaste. Er is nadrukkelijk, binnen de kaders van veiligheid, aandacht voor herstel en persoonsgerichte zorg. Nieuw is dat de positie van ervaringsdeskundigen én de wijze waarop naasten betrokken en ondersteund worden, in het kwaliteitskader is vastgelegd. Dit en een aantal andere zaken vraagt veel van de sector. Er is zes jaar uitgetrokken voor de implementatie.

Namens MIND was beleidsadviseur en familie ervaringsdeskundige Joke van der Meulen betrokken bij de totstandkoming van het kwaliteitskader: “Als vertegenwoordiger van patiënten en familie wilde ik dat hun perspectief gelijkwaardig zou doorklinken in het KKFZ. Tijdens de totstandkoming ervan heb ik gemerkt dat zowel de instellingen voor forensische zorg als de professionals zeker ook aandacht hebben voor dit perspectief. Het verschil is dat ik, namens MIND, er nét vanaf een andere kant naar kijk.”

In veel instellingen voor forensische zorg worden mensen met een strafrechtelijke titel behandeld, maar ook mensen die dat niet hebben. Joke: “Voor de behandeling moet dit onderscheid er niet toe doen. In het KKFZ lees je dit onderscheid ook niet terug, doordat het beschreven is vanuit de optiek van de mens en zijn behandeling. Onze ambitie is dat het kader goed aansluit op andere typen zorg en ondersteuning, zoals de reguliere GGZ, de jeugdzorg en het sociaal domein.” 

Meer informatie over het kwaliteitskader, de ambitieagenda en een te downloaden versie van de patiënt-cliënt, die er zelfs in twee varianten is, vind je hier: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/forensische-zorg-kwaliteitskader

Meer nieuws