Kennisnetwerk Verward gedrag

Rapport Zorg voor veiligheid

MIND is betrokken bij het Kennisnetwerk Verward gedrag, omdat we graag mee willen helpen om de kennis te ontsluiten die inmiddels ontwikkeld is rondom dit belangrijke thema. De praktijk van alledag bewijst namelijk dat ondersteuning bij een effectieve mensgerichte aanpak van verward gedrag broodnodig is.

Het Kennisnetwerk Verward Gedrag is met steun van ZonMw opgericht door de kennisinstituten CCV, Movisie, Trimbos, Phrenos, Platform 31, Vilans en MIND. Deze partijen ontsluiten de kennis die er is en brengt samenhang voor ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals die werkzaam zijn in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Maar ook cliënten en hun naasten kunnen hier voor hen belangrijke kennis halen.

Omdat het een open kennisnetwerk is, zijn ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen welkom om aan te sluiten. Wil je een bijdrage leveren of meer weten? Of je aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk op http://verwardgedrag.nl.

Meer nieuws