Inbreng arbeidsmarktdebat: behoud keuze voor deeltijdwerk

hands-ge5fd6ea35_640

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en verdere vergrijzing, buigt het kabinet zich over de vraag hoe het arbeidspotentieel beter benut kan worden. Op woensdag 5 oktober debatteert de Tweede Kamer hierover. MIND wil dat deeltijdwerk altijd een keuze blijft waar geen verantwoording over afgelegd hoeft te worden. Veel mensen kunnen vanwege (zorg)taken of hun gezondheid niet anders. Liever zien we meer inspanningen om mensen met een (psychische) beperking aan werk te helpen. 

Keuzevrijheid helpt om mentaal gezond te blijven

Het aantal uren dat iemand werkt, moet passen bij iemands situatie en voorkeuren. Naast een betaalde baan willen of moeten mensen bijvoorbeeld tijd besteden aan de zorg voor hun kinderen, mantelzorg, vrijwilligerswerk of hun hobby’s. In de recente analyse IBO Deeltijdwerk blijkt dat 25% aangeeft dat de eigen gezondheidssituatie meespeelt in de keuze voor deeltijdwerk. Deeltijdwerk moet daarom altijd een keuze blijven. MIND wil voorkomen dat een medische urenbeperking noodzakelijk is om deeltijd te mogen werken, of dat de framing van deeltijdwerk daar naartoe gaat. Veel mensen maken hierin een persoonlijke afweging die past bij de eigen werk-privé balans. Dit helpt hen ook om mentaal gezond te blijven.

Mantelzorgers onmisbaar

Veel mensen met psychische klachten zijn daarnaast afhankelijk van hun mantelzorger(s). Veel mantelzorgers vervullen hun taak naast deeltijdwerk. Deze mantelzorgers moeten de ruimte behouden om deze essentiële taak te blijven vervullen, zeker met de huidige tekorten in de zorg. MIND pleit ervoor dat mensen met deeltijdwerk er in hun financiële situatie niet op achteruit gaan en een eerlijke vergoeding tegenover het werk blijft bestaan.

Help mensen die dat willen, aan werk

Slechts 12% van alle werkgevers heeft momenteel iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Veel van dit potentieel, waaronder mensen met een psychische kwetsbaarheid, mist juist de kansen om in beperkte uren naar vermogen mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Wanneer meer deeltijdbanen worden aangeboden, vult dit de krapte op de arbeidsmarkt al voor een groot deel op.

Lees de volledige inbreng van MIND in onze brief van 29 september 2022 aan de vaste Kamercommissie voor SZW.

Meer nieuws