'Ervaringsdeskundigen zijn hoopverleners'

kernkracht

Ervaringsdeskundigen in de ggz heten niet voor niets zo: ze zetten hun eigen ervaringen in om zo mensen met psychische problemen bij te staan. Het erkennen en herkennen van elkaars verhalen geeft steun. In Nederland zijn momenteel 32 initiatieven die met behulp van ervaringsdeskundigen ondersteuning bieden aan jaarlijks ongeveer 30.000 mensen. Eén van die initiatieven is Stichting Kernkracht, een belangenorganisatie en zelfregie- en herstelcentrum voor de regio Midden-Holland. Directeur-bestuurder Petra van Buren en ervaringsdeskundige Renate (achternaam bekend bij de redactie) leggen uit wat de meerwaarde van hun organisatie is. Van Buren: “We zijn hoopverleners.”

Lees verder

Meer nieuws