Inzet ervaringsdeskundigen bij aanpak wachttijden

54122727_m

De aanpak van wachttijden in de ggz heeft nog geen kortere wachttijden opgeleverd, maar wel een reeks goede initiatieven van inzet ervaringsdeskundigen. Een voorbeeld is de samenwerking tussen Stichting JIJ en PsyQ. Cliënten met een eetstoornis worden bij PsyQ iets korter behandeld, maar kunnen na de behandeling wel een jaar lang gebruik maken van het ervaringsdeskundige aanbod van Stichting JIJ. Als iemand onverhoopt toch een terugval krijgt, kan hij of zij weer direct terecht bij de behandelaar van PsyQ.

Stichting JIJ laat zien hoe ervaringsdeskundigen kunnen helpen om de uitstroom uit de ggz te bevorderen. Andere initiatieven richten zich op preventie, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen in een huisartsenpraktijk in Venlo. En weer andere initiatieven bieden begeleiding tijdens de wachttijd, zoals een groep onder ervaringsdeskundige begeleiding voor wachtenden bij Mediant.

De Vereniging voor Ervaringsdeskundigen en het Centrum voor Ervaringsdeskundigheid (User Research Centrum) hebben een inventarisatie gedaan naar inzet van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van wachttijden. De inventarisatie levert nog geen harde feiten op over het effect op de wachttijden, maar geeft wel een overzicht van tien veelbelovende praktijken. Het is een opstap naar een uitgebreider onderzoek naar inzet van inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz.
Het voorbeeld van Stichting JIJ is niet opgenomen in de inventarisatie; die van Zelfregiecentrum Venlo en Mediant wel. Stichting JIJ organiseert een workshop op het congres wachttijden van 11 april 2019.

Verslag quick scan ‘aanpak wachttijden door inzet ervaringsdeskundigen’

Informatie over het congres wachttijden van 11 april 2019 http://www.wegvandewachtlijst.nl/

Meer nieuws