Ervaringsdeskundigen buitenspel bij vervolg op aanpak verward gedrag?

verward gedrag

Drie ministeries en de VNG hebben hun plannen bekend gemaakt voor het vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag. Wat opvalt is dat zij met geen woord reppen over de rol van mensen met verward gedrag zelf of hun naasten. Wat dat betreft zijn de toekomstplannen een grote stap terug in de tijd. De opdrachtgevers wekken de indruk dat zij hun aanpak kunnen vervolgen over de hoofden van direct belanghebbenden en ervaringsdeskundigen heen.

Staatssecretaris Blokhuis maakte vlak voor kerstmis de vervolgaanpak bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De focus in de aanpak van verward gedrag zal nog meer in de regio liggen. Daarbij zal verbinding worden gelegd met andere actuele onderwerpen zoals de Wet Verplichte ggz en de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De bewindspersonen lijken voorzichtig afstand te nemen van de term personen met verward gedrag, want e doelgroep wordt vooral omschreven als kwetsbare personen.

In de inhoudelijke agenda voor het vervolg staan de belangrijkste onderwerpen uit de erfenis van het schakelteam: regionale meldpunten en een landelijk telefoonnummer voor burgers die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving; betere samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten; passend vervoer; crisiskaart/hulpkaart, enzovoort. Toegevoegd aan de inhoudelijke agenda zijn het oplossen van knelpunten in de onverzekerden problematiek en meer regelruimte voor professionals. Ook zal gewerkt worden aan het structureel borgen van zaken die tot nu toe vooral met incidentele subsidies geregeld zijn. 

Er komt geen nieuw schakelteam. De verbinding tussen regio’s en ministeries zal lopen via twee portefeuillehouders: Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn, en Sven de Langen, wethouder in Rotterdam. Ook komen er regionale boegbeelden (‘bijvoorbeeld een directeur van een zorginstelling)’. Daarnaast komt er een structuur met regio-ondersteuners, een landelijk kernteam en een ‘vliegende brigade plus’ met onafhankelijke adviseurs met specifieke expertise. In dit hele verhaal is dus geen plek voor cliënt- en familievertegenwoordigers of ervaringsdeskundigen. Dit zal snel moeten worden recht gezet, anders is dit vervolg op het schakelteam volstrekt ongeloofwaardig.
 
Lees hier de kamerbrief
 

Meer nieuws