Dienke Bos nieuwe directeur-bestuurder MIND

Dienke_BosDB_CVT2637pers2

Met ingang van 1 juni a.s. wordt Dienke Bos de nieuwe directeur-bestuurder van MIND. Zij volgt Marjan ter Avest op, die in december 2022 afscheid van MIND nam. Bos is van origine neurowetenschapper en was de afgelopen jaren uitvoerend directeur van het grootschalige onderzoeksprogramma YOUth aan de Universiteit van Utrecht en het UMC Utrecht.  

Uit Bos’ loopbaan blijkt een grote betrokkenheid bij mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. In haar wetenschappelijke carrière richtte zij zich aanvankelijk vooral op het vergroten van inzicht in de ontwikkeling van gedrag, cognitie en neurobiologie bij kinderen en jongeren. Later ging Bos zich meer bezighouden met mensen die zelf of als naaste te maken hebben met psychische klachten en de impact die dat op hen heeft. Zo zette zij zich onder meer actief in voor stigmabestrijding, waarin zij samenwerkte met ervaringsdeskundigen van MIND. Dienke Bos heeft ruime ervaring als manager en uitvoerend directeur.  

Blijvende inzet voor het belang van psychische gezondheid 
Wilma van der Scheer, voorzitter raad van toezicht MIND: “Dienke Bos past uitstekend bij MIND. Zij is een inhoudelijk deskundig, mensgerichte directeur-bestuurder die óók gewend is resultaatgericht te werken. Dat laatste is belangrijk, want het gaat niet goed met het mentale welzijn van veel mensen. Onder leiding van Bos kan MIND zich met veel energie en betrokkenheid blijven inzetten voor het belang van psychische gezondheid en de belangen van mensen met psychische en psychosociale klachten en hun naasten. We zijn dan ook zeer verheugd dat Dienke Bos als nieuwe directeur-bestuurder MIND komt versterken.”  

Dianne Burger blijft tot 1 juni waarnemend directeur-bestuurder, naast haar functie als manager MIND Korrelatie. Simone Melis zal met ingang van 1 maart de nieuwe functie van adjunct-directeur Belangenbehartiging gaan vervullen. Melis is al enige jaren manager van de afdeling Beleid van MIND en heeft zich daarin bewezen als een effectieve en creatieve belangenbehartiger. 

Informatie voor de pers

Heeft u vragen over de inhoud van dit persbericht?  
Neemt u dan contact op met: MIND-persvoorlichter Saskia Oskam via saskia.oskam@wijzijnmind.nl of 06-48592270. www.wijzijnmind.nl / www.mindplatform.nl 

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie en hét aanspreekpunt in Nederland voor maatschappelijke en individuele vragen rond psychische gezondheid. Wij leven in een samenleving waarin wij psychische gezondheid koesteren, daarin investeren en alles doen om onnodig psychisch leed te voorkomen. Iedereen die nu of in de toekomst te maken heeft met psychisch leed kan rekenen op begrip, ondersteuning en goede zorg. MIND vormt met haar achterban en netwerk een brede maatschappelijke beweging. Een beweging van 23 aangesloten landelijke lidorganisaties, 70 regionale zelfregie-initiatieven, 25 cliënten- en 25 familieraden van ggz-instellingen, 18.000 donateurs en vele ambassadeurs en ervaringsdeskundigen. MIND geeft mensen - jong en oud, cliënten en naasten van alle culturele achtergronden en alle geaardheden - een stem.  

Meer nieuws