Afbouwdocument antidepressiva geeft houvast aan patiënt, arts en apotheker

85090831_s

Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen weinig houvast over de wijze van afbouwen van antidepressiva. Wel is bekend dat het afbouwen niet altijd eenvoudig is. De behoefte aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva is bij zowel patiënten als bij artsen en apothekers groot. Daarom stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP), samen met MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een document op voor het afbouwen van bepaalde antidepressiva. Het document benoemt risicofactoren en geeft voorbeelden van afbouwschema’s. Ook worden aanbevelingen gedaan voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.
 
Regelmatig contact tussen arts en patiënt over medicijngebruik is noodzaak
MIND vindt het belangrijk dat medicijngebruik een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is in het contact tussen arts en patiënt: zijn de antidepressiva nog nodig of is het mogelijk om af te bouwen? De kans van slagen van afbouwen wordt groter met een goede begeleiding en bereikbaarheid van de arts tijdens het afbouwen. Het is bekend dat mensen heel verschillend kunnen reageren op antidepressiva en therapie: sommigen zijn erbij gebaat en anderen niet of minder. Het voorschrijven en eventueel afbouwen van medicatie blijft maatwerk. Of afbouwmogelijkheden vergoed gaan worden hangt af van hoe zorgverzekeraars hier mee omgaan. Momenteel hanteren zorgverzekeraars verschillend beleid ten aanzien van het vergoeden van afbouwmogelijkheden.

MIND en de Depressie Vereniging werken nog aan patiënteninformatie over afbouwmogelijkheden.
 
Meer informatie
Persbericht
Afbouwdocument 

Meer nieuws