Uitzending Zembla over afbouwen antidepressiva

Op donderdag 15 april besteedt het tv-programma Zembla om 20.25 uur op NPO2 aandacht aan het afbouwen van antidepressiva. Het afbouwen van medicatie is voor vele cliënten een wens maar is vaak niet eenvoudig. Een van de obstakels die in de uitzending naar voren komt, is de vergoeding van aangepaste doseringen van de medicatie om af te kunnen bouwen. MIND vindt dat cliënten de voorlichting, steun en faciliteiten moeten krijgen om te kunnen afbouwen op de wijze die voor hen het best passend is.

MIND hecht vooral waarde aan meer aandacht voor het afbouwen en stoppen van medicatie. De laatste jaren zien wij dit enigszins toenemen maar dit kan nog veel meer en beter. We wijzen in al onze contacten met hulpverleners op goede voorlichting, begeleiding, regelmatige evaluatie en shared decision making: bespreek en beslis met de cliënt en diens naasten de start, het gebruik en de eventuele afbouw. Wanneer tot de afbouw wordt overgegaan, moet dit verantwoord, begeleid en zonder belemmering kunnen plaatsvinden.

Problemen bij afbouw van medicatie

Mensen die hun medicatie afbouwen, kunnen te maken krijgen met ontrekkingsverschijnselen en (angst voor) terugval in de psychische klachten die de reden waren om met de medicatie te beginnen. 

Afbouwen is voor iedereen anders en vergt maatwerk. De kans van slagen van afbouwen wordt groter met een goede begeleiding van de arts tijdens het afbouwen. Belangrijk hierbij zijn voorlichting over onttrekkingsverschijnselen, afspraken over het afbouwtraject en de mogelijkheid voor regelmatig contact en tussentijds overleg met een arts. Voor de afbouw van medicatie wordt vaak gewerkt met schema’s waarin de dosering in verschillende stappen verlaagd wordt. Deze schema’s zijn niet voor iedereen hetzelfde. Vaak ontdekt iemand door te proberen welk schema het beste past. MIND vindt dat cliënten gebruik moeten kunnen maken van de doseereenheden van hun medicatie bij het afbouwschema dat hen past. Deze moeten worden aangeboden en worden vergoed.
 

Stap gezet door document met afbouwadviezen

De behoefte bij cliënten maar ook bij artsen en apothekers aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva is al jaren groot. Drie jaar geleden is een belangrijke stap gezet. Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing en onvoldoende houvast in de richtlijnen over de wijze van afbouwen van antidepressiva, stelde MIND in 2018 samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, psychiaters (NVvP), apothekers (KNMP) een document met afbouwadviezen op. Het document benoemt risicofactoren en geeft aanbevelingen voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen. Ook zijn er voorbeelden van afbouwschema’s opgenomen. In 2019 zijn de afbouwadviezen verwerkt in de NHG-Standaarden Angst en Depressie.
 

Wetenschappelijk onderzoek

In het document is door de betrokken partijen ook aangegeven dat meer onderzoek en inzicht in de afbouw van antidepressiva noodzakelijk is. In 2019 en 2020 zijn het Amsterdam UMC en Radboudumc met twee landelijke studies gestart naar de afbouw van antidepressiva. Onderzocht wordt wie er kunnen afbouwen, wanneer en hoe dit het beste kan. Wereldwijd worden voor het eerst twee methodes van afbouwen met elkaar vergeleken. MIND is verheugd met het onderzoek en neemt deel aan de klankbordgroep. Het OPERA project onderzoekt wanneer je het beste kunt stoppen en loopt op dit moment. Mensen die in de afgelopen twee maanden gestart zijn met de antidepressiva citalopram (Cipramil©) of sertraline (Zoloft©) kunnen hieraan deelnemen. Kijk voor meer informatie op de site van het onderzoek.

  • Mensen met hulpvragen na de uitzending kunnen voor advies en hulp terecht bij de hulpverleners van MIND Korrelatie. Mensen met vragen over de eventuele afbouw van hun medicatie, raden wij aan contact op te nemen met de voorschrijver van deze medicatie.
  • Mensen kunnen ook terecht voor advies en begeleiding bij de Afbouwpoli van GGZ InGeest. Een multidisciplinair team van verpleegkundig specialisten, psychologen, psychiaters en apothekers werkt hier samen. Na een intake wordt gezamenlijk besloten of afbouwen kan en wordt een persoonlijk afbouwplan opgesteld. Het afbouwen kan op de poli, maar ook door eigen psychiater of huisarts. Aanmelden voor de antidepressiva afbouwpoli kan via de huisarts, of mail naar afbouwpoli@ggzingeest.nl

  • Lees ook onze tips voordat je start met het nemen van medicijnen en de informatie over afbouwen van antidepressiva op thuisarts.nl.
Meer nieuws