Onderzoek euthanasie door Amsterdam UMC

Het Amsterdam UMC  (voorheen AMC) doet wetenschappelijk onderzoek naar euthanasie in de psychiatrie. Om zicht te krijgen op de ervaringen en belevingen van de mensen die hiermee in aanraking komen, zouden wij graag patiënten interviewen die een euthanasieverzoek hebben gedaan bij hun arts (op grond van hun psychiatrische aandoening). Dit houdt in dat er één of twee gesprekken plaatsvinden, waarin er gesproken zal worden over het euthanasieverzoek. Deze interviews worden strikt anoniem verwerkt en de resultaten worden gebruikt voor wetenschappelijke artikelen. Heb je interesse in meewerken aan het onderzoek, neem dan contact op en dan zullen we je verder informeren. Je kunt een mail sturen naar het volgende emailadres: r.pronk@amc.uva.nl.

Met vriendelijke groet,
Rosalie Pronk
Onderzoeker bij Amsterdam UMC
Ook namens de hoogleraren prof. dr. D.L. Willems en prof. dr. S. van de Vathorst