Cliëntenraden doen zelf ervaringsonderzoek

Je leest wel eens over herstelondersteunende zorg. Maar bijna nooit over wat (ex-)cliënten daar zelf van vinden. Daar komt nu verandering in met de checklist ‘Krijg jij herstelondersteunende zorg in jouw instelling?’ Er deden al 100 (ex)-cliënten mee. Deze checklist is voor cliëntenraden in ggz-instellingen of instellingen voor verslavingszorg. De ervaringen van de eerste 100 cliënten die opgenomen waren of er wonen, laten opvallende uitkomsten zien.

Wat vinden (ex-)cliënten belangrijk bij de zorg?
Zij vinden de volgende 3 punten het meest van belang:

  • de houding van de medewerkers en hoe die hen bejegenen
  • hoe zij worden geïnformeerd om samen tot keuzes te komen
  • de ondersteuning om terugval te voorkomen.

Medewerkers zijn bijv. hulpverleners, begeleiders en ondersteunend personeel in de instelling.

De (ex-)cliënten die hebben meegedaan, zijn minder positief over:

  • de mogelijkheden die de instelling biedt voor herstelcursussen en lotgenotencontact
  • de inzet van ervaringsdeskundigen en
  • hoe de medewerkers familie en naasten bij de zorg betrekken.

In die instellingen waar dit het meest opvalt, kunnen de cliëntenraden hiervoor aandacht vragen. 

Doe ook mee en ontvang de uitkomsten
Cliëntenraden kunnen meedoen met de checklist. Als je deze toegestuurd wilt krijgen, neem dan contact op met Debora.Korporaal@wijzijnmind.nl  Je kunt dan ook de uitkomsten van de deelnemers in jouw instelling laten vergelijken met de landelijke cijfers.

Lees hier de eerste uitkomsten/ervaringen