13 juli: Perspectiefsessie 2 'Een breder perspectief met herstelondersteunende intake'

Maandag 13 juli 2020 - 11.00-12.30 uur (mmv: Nanette Waterhout)

Nanette Waterhout is als ervaringsdeskundige werkzaam bij GGZ Noord-Holland Noord en betrokken bij de HerstelOndersteunende Intake (HOI).
De HOI is een intakegesprek waar naast een psychiater of klinisch psycholoog ook een ervaringsdeskundige bij betrokken is. Het gesprek is niet zozeer gericht op het stellen van een klassieke diagnose – daarvoor wordt de vooraf ingevulde vragenlijst juist gebruikt - maar meer op de kracht van de cliënt en wat hij of zij nodig heeft, oftewel een persoonlijke of herstelgerichte diagnose. Vier basisvragen zijn bij het gesprek leidend: wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? Waar wil je naartoe? En: Wat heb je nodig? De uitkomst van het gesprek is dan vaak dat cliënten gebaat zijn bij andere hulp dan een specialistische GGZ-behandeling. Die hulp krijgen ze dan met name via de herstelwerkplaats en eHealth.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is uitgenodigd deel te nemen.
Aanmelden kan via dit formulier.

Ideeën voor thema's & inleiders in het kader van de Perspectiefsessies?
Stuur ze in een e-mail naar Steven.makkink@wijzijnmind.nl

Meer activiteiten