Kennis- en participatiefestival

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Goede samenwerking tussen de GGZ-sector, UWV, gemeenten, werkgevers en cliëntorganisaties is daarbij een belangrijke succesfactor. In de afgelopen periode zijn er vele initiatieven genomen waaruit kennis voortvloeit die het waard is om te delen zodat we duurzame participatie kunnen bevorderen. Deze kennis en ervaringen zijn binnen handbereik op het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad Werk en Inkomen nodigen je uit voor het Kennis- en Participatiefestival op 24 mei van 9.30 - 17.00 uur in Den Bosch (congrescentrum 1931, Oude Engelsenweg 1)

De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis nemen gezamenlijk de opening van het Kennis- en Participatiefestival voor hun rekening. Onder leiding van Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, wordt een gevarieerd programma doorlopen. In het ochtendgedeelte is er ruimte voor bestuurlijke inbreng.
‘s Middags is er een groot aanbod aan workshops voor professionals over o.a.:

  • belangrijke succesfactoren – naast samenwerking – om duurzame participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen;
  • wetenschappelijke inzichten op dit terrein;
  • inzicht in de stand van zaken;
  • werkgeversdienstverlening;
  • samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s: wat is daar bereikt en wat zijn de ambities voor de toekomst.

Zowel in de loop van de dag, tijdens de lunch als bij de borrel na afloop is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Voor wie?
Bestuurders, ggz-medewerkers, medewerkers Werk & Inkomen, beleidsmedewerkers gemeente, ervaringsdeskundigen, betrokkenen bij de arbeidsmarktregio’s, medewerkers van cliëntorganisaties.

Aanmelden kan via deze link: https://kennisenparticipatiefestival.uwv-aanmelden.nl/deelnemer 

aandacht voor iedereen 2
Meer activiteiten