31 aug. Zevende Perspectiefsessie 'Wat is psychiatrie in tijden van herstel?'

11.00-12.30 uur (mmv Harrie van Haaster en Marius Romme)

Zevende sessie: 31 augustus 2020 - 11.00-12.30 uur 

Wat is psychiatrie in tijden van herstel? (Met medewerking van Harrie van Haaster, onderzoeker/docent & Marius Romme, psychiater, emeritus hoogleraar sociale psychiatrie).

De herstelbenadering hanteert geen medisch model over ziekte of stoornissen en behandeling. Het geeft geen medische of genetische verklaringen voor psychiatrische problemen. De vraag is wat dan wel haar opvatting is over psychiatrische problemen. De herstelbenadering ontkent niet dat er genetische en andere biologische factoren een rol kunnen spel

en. Het lichaam en de hersenen zijn geen taboes en het is ook belangrijk dergelijke factoren niet te miskennen. In één van de herstelbenaderingen, die van de AA, is er bijvoorbeeld nadrukkelijk erkenning van het medische aspect, terwijl vervolgens de twaalf stappen een afwisseling zijn van onderzoek doen naar jezelf en je omgeving en de conclusies daaruit toepassen, ondersteund door de AA-groep.

Harrie van Haaster en Marius Romme willen laten zien dat allerlei uitingen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden: als psychiatrisch symptoom maar ook als onderdeel van een verhaal. In principe kunnen we elk zinnetje en ook elk gedrag op verschillende manieren van betekenis voorzien. Een persoon zelf kan op dezelfde manier ook elke gebeurtenis op verschillende manieren een betekenis geven. 

De basis van de herstelbenadering is volgens hen: vanuit een niet-stigmatiserende en een geïnteresseerde, vragende en luisterende houding leren leven met je achtergrond en met jouw manier van verwerken. Wat een psychiatrisch probleem genoemd wordt, is een serieuze poging om een situatie te verwerken of een probleem op te lossen, maar zonder dat je voldoende controle hebt over die manier.

Lees ook ter voorbereiding het discussiestuk 'Wat is psychiatrie' dat door hen geschreven is. 

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is uitgenodigd deel te nemen.

Aanmelden kan via dit formulier.

Ideeën voor thema's & inleiders in het kader van de Perspectiefsessies?
Stuur ze in een e-mail naar Steven.makkink@wijzijnmind.nl

Meer activiteiten