26 aug. Zesde Perspectiefsessie: 'Cultuursensitiviteit vergroot het perspectief'

11.00-12.30 uur (mmv Mine Özalp-Durmaz)

Zesde sessie: 26 augustus 2020 - 11.00-12.30 uur 
Cultuurgevoelig werken is waardevol, nodig en effectief! 
Met medewerking van Mine Özalp-Durmaz, Steunpunt GGz Utrecht, POH-ggz.

"In mijn werk zie ik zorginstellingen vaak tegen het probleem aanlopen dat zij moeite hebben met het bereiken van mensen met een migratieachtergrond en statushouders. Andersom ervaren deze mensen ook moeilijkheden in het bereiken van de hulpverlening of hulpverleners en/of het krijgen van goede zorg. Dat dit aan migratie, taal, culturele verschillen en onbekendheid met voorzieningen kan liggen, weten we inmiddels heel goed uit allerlei verhalen van en uit onderzoek. Maar het probleem ligt niet alleen bij de cliënten maar ook bij beleidsmakers en hulpverleners, die niet leren om  cultuursensitief te werken en de wereld van cliënten met een migratieachtergrond onvoldoende kennen.
Over het probleem van die slechte aansluiting wil ik graag in gesprek met de deelnemers aan deze perspectiefsessie en mijn ervaringen daarover delen. We gaan niet lang stilstaan bij allerlei cijfers en onderzoekmateriaal, maar gaan op zoek naar de eigen ervaring en samen stilstaan bij de vraag hoe cultuurgevoelig we eigenlijk zelf zijn, of we herkenbaar zijn voor deze doelgroepen? Hebben we voldoende kennis over hun leefwereld en vaardigheden om daarmee in contact te komen? Zijn er blinde vlekken over en weer? Hoe ziet onze werkwijze er uit?
Ik werk bij Steunpunt GGZ, het Zelfregiecentrum in  Utrecht en ben vandaaruit onder andere gedetacheerd als POH-ggz bij een huisartsenparktijk in de wijk Kanaleneiland en als kwartiermaker betrokken bij het ondersteunen van lotgenotengroepen van Turkse en Marokkaanse vrouwen. Ik heb ervaring met psychische problematiek in mijn directe omgeving / ik ben familie-ervaringsdeskundige. In mijn huidige werk houd ik mij veel bezig met cultuursensitiviteit en in het verleden bij het GGZ Centraal heb ik mij ook veel bezig gehouden met dit onderwerp."

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is uitgenodigd deel te nemen.
Aanmelden kan via dit formulier.

Ideeën voor thema's & inleiders in het kader van de Perspectiefsessies?
Stuur ze in een e-mail naar Steven.makkink@wijzijnmind.nl

Meer activiteiten