17 aug.: Vijfde Perspectiefsessie over wijkgerichte ggz

maandag 17 augustus: 11 - 12.30 uur (mmv Philippe Delespaul)

Aansluiten op het leven van alledag; een wijkgerichte ggz biedt echte kansen. 
(Met medewerking van Philippe Delespaul, hoogleraar zorginnovatie ggz) 

Herstelgerichte zorg vraagt om hulp en ondersteuning op verschillende levensdomeinen. Dit betekent dat zorg verwacht wordt buiten het klassieke terrein van de behandelgerichte psychiatrie. Dus op andere domeinen dan symptoomreductie. Herstel heeft ook baat bij maatschappelijke participatie, zingeving en kwaliteit van leven. Deze aspecten horen bij het dagelijks leven van mensen. Bij hun familie, vrienden en bekenden, in hun eigen woonomgeving, op het werk, de winkel of het dorpsplein. met eigen hobby's en uitdagingen. Mensen leven in netwerken van netwerken. En curatieve psychiatrische hulpverlening is hiervan slechts een klein onderdeel. Terwijl hulp en steun op al deze domeinen verwacht en noodzakelijk is. De kleinschaligheid van lokale netwerken helpt om professionele zorg de juiste (minder exclusieve of prominente) plaats te geven en een ‘nederig’ onderdeel te worden (te versmelten) in een natuurlijk en persoonlijk proces van herstel.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is uitgenodigd deel te nemen.
Aanmelden kan via dit formulier.

Ideeën voor thema's & inleiders in het kader van de Perspectiefsessies?
Stuur ze in een e-mail naar Steven.makkink@wijzijnmind.nl

Meer activiteiten