Week van de psychiatrie

De 46e Week van de Psychiatrie wordt gehouden van 22 tot en met 27 maart en heeft als thema Betekenisvol meedoen. Het thema voor dit jaar sluit aan bij ontwikkelingen en discussies die gevoerd worden over wat goede zorg is. Het gaat niet langer alleen maar om de kwaliteit van zorg, maar veel meer ook om de kwaliteit van leven. Hoe kun je een gelukkig leven leiden als je gehinderd wordt door je beperkingen en de droom die je had over het leven uiteenspat? Wat moet en kun je als individu doen om opnieuw betekenis te geven aan je leven? En wat mag je verwachten van de samenleving? Welke ondersteuning mag je verwachten van de reguliere ggz? Is het tijd voor andere gesprekken in de spreekkamer? Wat is de rol van het sociaal domein in haar verantwoordelijkheid voor participatie en maatschappelijke ondersteuning en welke rol spelen zelfregiecentra? Allemaal vragen die verschillende invalshoeken bieden op het thema.

Er is dan voor de hele week een interessant programma samengesteld. Zo is er in Sittard van maandag tot en met vrijdag een bomvol programma. Op vrijdag 26 maart kun je kijken naar de theatervoorstelling “Ingewikkeld” over struikelen en liefhebben. Op veel momenten zijn er ervaringsverhalen te beluisteren over hoe mensen weer betekenis hebben gegeven aan hun leven. Een voorbeeld hiervan is het ervaringsverhaal van Joyce, dat te horen is op woensdag van 10 tot 11.30, georganiseerd door Rivierenland Herstelt. Ook voor professionals zijn er activiteiten, zoals een webinar van het O&O-fonds op 25 maart over kennisdeling. Er zijn ook ontspannende activiteiten zoals de pubquiz van regio Delfland op vrijdag 26 maart. Op zaterdag 27 maart is de landelijke afsluiting van 14.00 tot 16.00 uur te kijken met verhalen van ervaringsdeskundigen en een slotdebat over betekenisvol meedoen.

Tijdens de Week van de Psychiatrie vinden er talloze lokale, regionale en landelijke activiteiten plaats. Deze zijn allemaal te vinden op de website www.weekvandepsychiatrie.nl. Vanwege corona zijn veel bijeenkomsten niet of maar beperkt toegankelijk. Veel van de programma’s zullen dan ook digitaal worden aangeboden.

De Week van de Psychiatrie is ontstaan in de jaren zestig. Er was behoefte aan humanere benadering en gelijkwaardigheid in de ggz om onnodig lijden tegen te gaan. Dit resulteerde in verschillende acties en allerlei verschillende initiatieven en actiegroepen. Er werd uiteindelijk in 1974 een werkgroep ingesteld; Dag van de Psychiatrie. Dit was een gezamenlijke uiting van de verschillende actiegroepen. Later werd dit de Week van de Psychiatrie.
 
Veel van de activiteiten worden digitaal aangeboden dus kunt u vanaf huis deelnemen aan de vele workshops en webinars.
Het volledige programma vind je op www.weekvandepsychiatrie.nl