Werk en inkomen

berekening inkomen pixabay gelabeld hergebruik

Als je psychische klachten hebt is het niet altijd eenvoudig om werk te vinden – of aan het werk te blijven. Daarom zetten we ons in voor iedereen die door psychische problemen moeite heeft om aan betaald, onbetaald of vrijwilligerswerk te komen. We zijn er dus voor jou en voor iedereen die jou aan (behoud van) werk kan helpen, zoals UWV's, re-integratiebureaus, werkbemiddelaars, organisaties voor vrijwilligerswerk, werkgevers en gemeenten.

Werk is belangrijk als je te maken hebt met psychische problemen en ook voor de maatschappij is het goed als mensen met psychische problemen meedoen op de arbeidsmarkt. Dat kan alleen als je de kans krijgt om op je eigen manier invulling te geven aan werk: aansluitend op je eigen ambitie, je eigen tempo, je eigen mogelijkheden en beperkingen.

Gezamenlijke belangenbehartiging

We zijn lid van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en volgen via hen volgen de ontwikkelingen rond de Participatiewet, de WIA en aanverwante wetgeving en de effecten hiervan op het werk en inkomen voor mensen met een arbeidshandicap. In de collectieve belangenbehartiging werken we samen met Ieder(in) en met de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Kijk voor meer informatie over het werk van de Landelijke cliëntenraad op: www.landelijkeclientenraad.nl.

Waar kun je terecht?

Je kunt bij de gemeente terecht voor ondersteuning en het vinden van werk en inkomen. Zieke werknemers vallen - als ze langdurend uitvallen - onder de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In dat geval moet je bij het UWV zijn. Wil je meer weten over deze trajecten, kijk dan op www.routewijzernaarwerk.nl. Met vragen over je eigen situatie kun je ook bellen met het Nationale Zorgnummer via 0900-2356780.

Lobby richting gemeenten

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is onze lobby vooral gericht op gemeenten. Hierbij werken we samen met Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. Binnen deze samenwerking ondersteunen we lokale en regionale belangenbehartigers, zodat zij hun lobbyactiviteiten verder kunnen verstevigen en meer invloed krijgen op het participatiebeleid van gemeenten.

In 2017 hebben we een meldactie 'Zo werkt het' rondom arbeid gehouden, waaruit is gebleken dat met name de vooroordelen over mensen met een arbeidshandicap veel mensen ervan weerhoudt om een arbeidsplek te zoeken én te vinden. Download hier het rapport

Ook hebben we door Regioplan laten onderzoeken wat de invloed is van de maatregelen rond de uitkeringen op (samen)wonen. Dit kan heel negatief uitpakken voor sommige groepen. Het beste zou zijn zijn als iemand een betaalde baan vindt, maar daar is niet iedereen toe in staat. Men loopt tegen vooroordelen aan. De huidige maatregelen van de regering pakken niet altijd goed uit voor mensen met een handicap, zie ook dit nieuwsberichtDownload hier het rapport en de factsheet

Impulsregeling

Om de samenwerking tussen UWV, gemeenten, ggz en werkgevers te stimuleren heeft het ministerie van SZW een impulsregeling ontwikkeld, waarbij door 31 arbeidsmarktregio’s plannen zijn ingediend. Al deze plannen zijn erop gericht om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan een baan te helpen, als ze hieraan toe zijn. Hiervoor moet er veel meer samen worden gewerkt in de arbeidsmarktregio’s. MIND is hierbij betrokken, omdat we het belangrijk vinden dat ook cliënten- en familieorganisaties en ervaringsdeskundigen actief deelnemen aan het ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen. Zo is Erik Verbart actief in Zeeland, samen met Irene van de Giesen. Titia Feldmann, lid van de Raad van Toezicht van MIND, is ambassadeur van de regio Gooi- en Vechtstreeek en is een actief promotor in deze regio om cliënten in het hele proces mee te nemen.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op: samenvoordeklant

Meer thema's