Wachtlijsten terugdringen: tijd voor actie!

62496115_s

Wachtlijsten ggz zorgen voor onacceptabele lijdensweg’ (de Volkskrant, 5 januari 2017), ‘GGZ: wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg steeds langer’ (NOS, 11 oktober 2016), 'Wachtlijsten ggz nemen toe' (zorgvisie, 27 juni 2016), ‘Psychische nood? Wachttijd is een jaar’ (NOS, 27 juni 2016). Wachtlijsten vormen al jaren een groot probleem voor mensen die te maken hebben met psychische problemen en op zoek zijn naar hulp. 

Wat is er aan de hand?

Uit het Volkskrant-artikel 'Wachtlijsten ggz zorgen voor onacceptabele lijdensweg' op 5 januari bleek nog maar eens de omvang van het probleem: 11 van de 21 ggz-instellingen rapporteerden een wachtlijst van meer dan zes maanden. Wat doet het met je als je maandenlang moet wachten op een behandeling terwijl je ernstig depressief bent, of als je kind een eetstoornis heeft en het een half jaar duurt voordat er hulp komt? Tijdens de Meldactie van MIND vertelden mensen hierover: 

"Ik heb meer dan anderhalf jaar moeten wachten voor een intakegesprek. De gevolgen hiervan waren alsnog een opname op een gesloten afdeling." 

“ Ik heb een manisch depressieve stoornis en moest bijna 2 maanden wachten terwijl ik in een ernstige depressie zat.”

“ Tussen de intake en het begin van de behandeling zijn 3 tot 4 maanden verstreken. Hierdoor raakte ik in een sociaal isolement en kreeg ik zelfmoordgedachten.”

“ Mijn dochter van 16 is depressief en uitte zich suïcidaal. Via de huisarts werd ik doorverwezen. Daarna moesten we 6 weken wachten op een intake en we wachten nog steeds op een vervolg.”

Wat doet MIND?

MIND vecht al jaren om de wachtlijsten terug te dringen. Door aandacht te vragen in de media en door gesprekken met ministeries, ggz-instellingen en politici. Op 24 juni 2017 stonden 110 mensen zo lang mogelijk op een paal in het Markermeer in het kader van Last Man Standing, om aan te geven dat het nu echt niet langer kan.

En we hebben successen geboekt! Zo is er op voorstel van MIND een doorzettingsmacht gekomen die jongeren gaat helpen die aanlopen tegen wachtlijsten. Maar het is nog lang niet genoeg. Iedereen in Nederland moet ervan doordrongen zijn dat de wachtlijsten teruggedrongen moeten worden, en wel nu!  

Meer thema's