Nieuwe generieke module 'Zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen'

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen van ouders kunnen (ingrijpende) gevolgen hebben voor hun kinderen. Ook als deze kinderen zonder problemen opgroeien, hebben zij later in het leven een verhoogd risico zelf psychische of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen (ernstige) problemen voorkomen. Deze module biedt handvatten ter ondersteuning van het kind, de ouder, het gezin en hun leefomgeving in de verschillende fasen van het leven. De volgende drie belangrijke uitgangspunten zijn geformuleerd:

  1. KOPP/KOV-kinderen ervaren altijd een extra belasting en zijn daardoor een kwetsbare groep.
  2. KOPP/KOV-kinderen ervaren deze extra belasting hun leven lang. Benader hen daarom vanuit een levensloopperspectief.
  3. De zorgverlening is gebaseerd op gedeelde besluitvorming. Hulpverlener, ouder(s) en kind(eren) nemen dus samen besluiten, zowel bij vrijwillige als bij gedwongen hulpverlening. 

Meer informatie: https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/zorg-voor-ouders-met-psychische-en-of-verslavingsproblematiek-en-hun-volwassen-kinderen-kopp-kov/samenvatting-en-tools