Eigen regie

Klimmen pixabay gelabeld hergebruik

Eigen regie / zelfmanagement

Ook als je te maken hebt met psychische problemen wil je gewoon in je eigen sociale omgeving kunnen functioneren. Daarom moet je als cliënt in de ggz kunnen rekenen op herstelgerichte ondersteuning en zorg die…

  • past bij jouw zorgvraag;
  • aansluit bij jouw leefwereld;
  • je zelfredzaamheid stimuleert.

Met  zelfmanagement bedoelen wij dat je zelf de regie, keuzes en beslissingen hebt over het leven met een psychische aandoening.  Zo kun je ondanks je (psychische) problemen en de gevolgen daarvan, jouw leven kan leiden op een manier die bij jou past – met alles wat daarbij hoort.

Deze visie – zoals ook onderschreven door de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’ – is volstrekt helder over het belang van eigen regie en zelfmanagement. De focus hierop is essentieel om je eigen kracht terug te vinden en je leven te kunnen leiden zoals jij dat wilt, met de ondersteuning of zorg die jij daarbij nodig hebt.  

Meer informatie over zelfmanagement en eigen regie: https://mindplatform.nl/thema/ehealth-digitale-zorg-1

Meer thema's