Eigen regie

Klimmen pixabay gelabeld hergebruik

Eigen regie / zelfmanagement

Ook als je te maken hebt met psychische problemen wil je gewoon in je eigen sociale omgeving kunnen functioneren. Daarom moet je als cliënt in de ggz kunnen rekenen op herstelgerichte ondersteuning en zorg die…

  • past bij jouw zorgvraag;
  • aansluit bij jouw leefwereld;
  • je zelfredzaamheid stimuleert.

Met  zelfmanagement bedoelen wij dat je zelf de regie, keuzes en beslissingen hebt over het leven met een psychische aandoening.  Zo kun je ondanks je (psychische) problemen en de gevolgen daarvan, jouw leven kan leiden op een manier die bij jou past – met alles wat daarbij hoort.

Deze visie – zoals ook onderschreven door de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’ – is volstrekt helder over het belang van eigen regie en zelfmanagement. De focus hierop is essentieel om je eigen kracht terug te vinden en je leven te kunnen leiden zoals jij dat wilt, met de ondersteuning of zorg die jij daarbij nodig hebt.  

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de cultuuromslag die hiervoor nodig is in de ggz mogelijk te maken. Inmiddels hebben we een reeks producten gemaakt voor cliënten, naasten en professionals:

filmpjes over het inzetten van zelfmanagement;
de website Zelfmanagement in de ggz;
de factsheet Wat vinden ggz cliënten belangrijk bij eHealth?

Hierbij hebben we een visie op zelfmanagement geformuleerd: de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg.

Meer informatie

Project Zelfmanagement

Meer weten?

Wil je meer weten over zelfmanagement en de projecten die we op dit terrein uitvoeren? Neem dan contact op met Marieke Haitsma, marieke.haitsma@wijzijnmind.nl.

Meer thema's