Online trainingen door zelfregie-initiatieven

Hieronder een lijst met trainingen die zoal worden aangeboden. Ter inspiratie, maar ook om in contact met elkaar te komen zodat je van elkaar kunt leren, wat werkt en wat niet werkt. Heb je aanvullingen of vragen? Neem dan contact op met Katinka Hellweg: katinka.hellweg@wijzijnmind.nl
 

Vriendendiensten

1. Kennismaken met de WRAP (Wellness Recovery Action Plan)

Korte omschrijving (1 a 2 zinnen): Maak kennis met de WRAP door middel van online bijeenkomsten (videobellen). Tijdens deze bijeenkomsten (met 6 deelnemers) geven WRAP facilitators Sander Bartels en Robert van Andel informatie over de WRAP. Daarnaast gaan zij de verschillende onderdelen van de WRAP met de groep bespreken en uitleg geven over hoe zij de WRAP in de praktijk toepassen.

Contactpersoon: Robert van Andel
Welke regio: Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst.


2. Op Eigen Kracht!

Korte omschrijving (1 a 2 zinnen): Een oriëntatie op wat herstel is door middel van 6 online bijeenkomsten (videobellen). Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over thema’s zoals hoop, balans, veerkracht, eigen kracht en relaties. De nadruk ligt niet op kwetsbaarheden maar op wat helpt bij het omgaan met kwetsbaarheden.

Contactpersoon: Robert van Andel
Welke regio: Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorts.
Het spel “Een steekje los?” wordt eenmalig online aangeboden als activiteit
Mailadres: zelfregie@vriendendienstendeventer.nl met verzoek om terug te worden gebeld.

 

Basisberaad

Werken met eigen ervaring (WMEE) basis
en Werken met eigen ervaring (WMEE) gevorderd

Deze training is bedoeld voor mensen die zover hersteld zijn dat zij met hun (herstel)ervaring anderen willen helpen. Samen met de groep ga je aan de slag met je eigen ervaringen en herstelverhaal. Je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de manier waarop je jouw ervaring kunt inzetten om anderen te ondersteunen

Contactpersoon Edwin Vijfvinkel, edwinvijfvinkel@basisberaad.nl
Regio Rotterdam.


Peer Point

Herstellen Doe Je Zelf
Omschrijving: Voor iedereen die verdieping, aanvulling of betekenis zoekt in zijn eigen herstelproces. Als je herstellende  bent van een levensontwrichtende ervaring  kunnen de ervaringen van lotgenoten je enorm steunen en inspireren.
Contactpersoon: Tamara Kinnigin, info@peerpointherstelacademie.nl of bel 06-10152712

Regio: Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfheerenlanden 

Online supportgroep
Omschrijving: Praten met “peers” (lotgenoten) en ervaringsdeskundigen over wat jou heeft geholpen, maar ook waar jij misschien nog mee zit. Deze supportgroep is voor iedereen die een levensontwrichtende ervaring heeft meegemaakt waardoor zijn/haar leven is ontregeld en die behoefte heeft aan sociale, praktische en emotionele steun van lotgenoten.

Contactpersoon: Tamara Kinnigin, info@peerpointherstelacademie.nl of bel 06-10152712
Regio: Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfheerenlanden 

Online herstel bingo
Omschrijving: Een leuke eenmalige activiteit, waarbij je in spelvorm kennis maakt met de herstelacademie en alles wat daar mee te maken heeft. 
Contactpersoon: Tamara Kinnigin, info@peerpointherstelacademie.nl of bel 06-10152712
Regio: Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfheerenlanden 


Enik Recovery College

Online Connect 
Omschrijving: Hoe blijf je in contact terwijl er fysiek afstand is? Via deze online meeting kun je anderen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. In een kleine groep vormen we een hoopvolle, steunende en verbindende online ontmoetingsplek. Er is volop ruimte en aandacht voor jouw verhaal en stem.
Contact: Ineke Lindeman M 06-45724432 inekelindeman@lister.nl
Regio: Utrecht

Online Schrijven naar verbinding 
Omschrijving: Gedurende deze Corona tijd speelt er een hoop bij iedereen. Van alles wordt aangeraakt en omgewoeld. Tijdens deze reeks schrijfworkshops kom je daar dieper mee in contact.  Thema’s zijn steun, verwonderen, verwelkomen en hoop. We schrijven en delen gezamenlijk aan de hand van een groepsvideogesprek. Er ontstaat meer verbinding met jezelf en met anderen.
Contact: Ineke Lindeman M 06-45724432 inekelindeman@lister.nl
Regio: Utrecht

GGZ Utrecht

Digitaal herstelverhaal

Omschrijving: Herstelverhalen zijn persoonlijke verhalen van kracht en hoop. Digitaal herstelverhaal is een instrument dat u helpt om online uw herstelverhaal te schrijven, in uw eigen tempo op de momenten dat het u past. De herstelcoaches van Steunpunt GGZ helpen u via email-contact daarmee. Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Alle informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Contact: i.risseeuw@ggzutrecht.nl
Regio: Utrecht


Gezonde Taal

Omschrijving: Gezonde Taal biedt taalcoaching aan anderstaligen rond niveau A2 en is gericht op het verbeteren van taal- en gezondheidsvaardigheden. Dat wordt onder andere getraind door gesprekken te oefenen over concrete gezondheidsthema’s. Het (bestaande) werkboek is aangepast voor mensen die zelf of in hun directe omgeving psychische problemen ervaren. De cursus wordt in kleine groepen (maximaal 5 deelnemers) gegeven via ZOOM-bijeenkomsten.

Contact: a.elarbaji@ggzutrecht.nl
Regio: Utrecht

Samen Deskundig

Omschrijving: Samen Deskundig is een cursus van tien bijeenkomsten voor mensen met psychiatrische problematiek die meer met hun eigen ervaring willen doen, hun verhaal willen ontdekken en vertellen en willen leren hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. In de cursus werken cursisten aan vaardigheden zoals spreken in het openbaar over de eigen ervaring en het bewaken van grenzen. Daarnaast leert de cursist over begrippen als empowerment en herstel en de betekenis van ervaringsdeskundigheid.

Het cursusboek is aangepast en vertaald naar huiswerkopdrachten. De cursisten sturen die in en krijgen feedback van de cursusleiders, zij presenteren hun verhaal online in een zoombijeenkomsten en  delen ervaringen met andere cursisten.

Contact: steunpunt@ggzutrecht.nl
Regio: Utrecht

Lumen

Bluf-cv

Omschrijving: Online cursus geschikt voor mensen met psychische klachten die op de drempel staan van participatie naar werk. De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundige participatiecoaches. De Bluf-cv is gericht op maatschappelijk herstel en wordt aangeboden in het kader van arbeidsparticipatie.

Meer informatie: https://lumen-hollandrijnland.nl/blufcv
Regio: Leidse regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek

Lumen-webinar
Omschrijving: Iedere dinsdagmiddag houdt Lumen een openbare online bijeenkomt over een onderwerp dat speelt tijdens de coronacrisis, zoals sociale contacten, structuur of voeding. Na een theoretisch gedeelte, volgt er een gesprek vanuit persoonlijk en ervaringsdeskundig perspectief. Ook is er voldoende ruimte om tips & tricks uit te wisselen en vragen te stellen. Via het online programma Webex kan iedereen aansluiten.

Meer informatie: https://lumen-hollandrijnland.nl/lumen-webinar/
Regio: Leidse regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek

Voorlichtingsavonden Psychische gezondheid

Omschrijving: Lumen organiseert samen met GGZ Rivierduinen ieder jaar verschillende voorlichtingsavonden rond psychische gezondheid. Omdat mensen met psychische problemen juist in deze tijd met vragen zitten, worden de voorlichtingen online voortgezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn: hooggevoeligheid, borderline, psychose, autisme bij volwassenen en Trauma & PTSS.

Meer informatie: https://lumen-hollandrijnland.nl/voorlichtingsavondenonline/

Regio: Leidse regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek


Kiemuur Tilburg
 
Herstellen Doe Je Zelf
Omschrijving: inzicht in wat herstel is en welke bronnen kunnen bijdragen aan eigen herstel en welzijn
Contactpersoon: Nicole Wessel (nwessel@ribwbrabant.nl)
Regio: Tilburg en omgeving
 
Wellness Recovery Action plan (WRAP)
Omschrijving: maak zelf een gereedschapskoffer waar je een goed gevoel mee kunt creëren voor jezelf en leer je eigen herstelproces en mogelijke crisis te managen
Contactpersoon: Nicole Wessel (nwessel@ribwbrabant.nl)
Regio: Tilburg en omgeving
 
Werken met Eigen Ervaring (WMEE)
Omschrijving: oriëntatie cursus om te onderzoeken of het inzetten van zelf geleerde lessen over herstel in vrijwilligerswerk of betaald werk iets is voor jou.
Contactpersoon: Nicole Wessel (nwessel@ribwbrabant.nl)
Regio: Tilburg en omgeving
 
Honest Open & Proud (HOP)
Omschrijving: In deze cursus leer je vanuit kracht en zelfinzicht wel of niet te delen over je kwetsbaarheid in verschillende situaties in het dagelijkse leven.
Contactpersoon: Nicole Wessel (nwessel@ribwbrabant.nl)
Regio: Tilburg en omgeving
 
Het Kiemuur Online (6x per week)
Omschrijving: We behandelen (levens)thema’s, wisselen ervaringen uit, nodigen sprekers uit, beantwoorden moeilijke vragen met elkaar etc. zodat mensen verder komen en zich verbonden voelen. Ook al is het via een online bijeenkomst, het werkt.
Contactpersoon: Angela Bison
Regio: Tilburg en omgeving
 
Hersteltalent 
 
Zelfregulatie
Omschrijving: livestream met verschillende onderwerpen rondom het thema zelfregulatie
Contactpersoon: Irene van der Giessen info@hersteltalent.nl

Crisiskaart
Omschrijving: livestream over de crisiskaart
Contactpersoon: Irene van der Giessen info@hersteltalent.nl