Zelfmanagement en herstel

Klimmen pixabay gelabeld hergebruik

Waarschijnlijk zou je zelf de term zelfmanagement niet zo snel gebruiken. Maar hierbij komt het erop neer dat je je eigen keuzes kunt maken, zelf verantwoordelijk neemt voor je leven, en dat in de volle breedte. Als je met psychische problemen kampt en werkt aan herstel kan dit moeilijk zijn.
 
Gelukkig kunnen de huisarts, de praktijkondersteuner en/of de psycholoog je hierbij ondersteunen – net zoals je familieleden en/of naasten dat op hun manier doen. Hoe beter die samenwerking tussen jou, je familie en je behandelaar verloopt, hoe groter de kans op herstel.

Zelfredzaamheid: steeds belangrijker

Met het project Zelfmanagement & Herstel zetten we ons in om zelfmanagement en herstel meer tussen de oren te krijgen, zowel van cliënten en hun familie/naasten als van zorgprofessionals. Dat is en blijft hard nodig, omdat door de ambulantisering van de zorg een steeds groter beroep wordt gedaan op je eigen zelfredzaamheid en op de ondersteuning van je familie/naasten.

Zes speerpunten

In 2016 en 2017 richten we ons op de volgende zes speerpunten:

  1. Het verstrekken van informatie en het delen van kennis - onder meer met behulp van de MIND-website en digitale nieuwsbrieven, zodat jij, je naasten en je behandelaar nog effectiever met elkaar leren (samen!)werken aan eigen regie en herstel.
  2. Het toerusten van (toekomstige) professionals - door ervaringsdeskundigen gastlessen te laten verzorgen over zelfmanagement en hieraan gerelateerde onderwerpen zoals shared decision making.
  3. Het centraal stellen van het gebruikersperspectief op digitale zorg – door het ontwikkelen kwaliteitscriteria op digitale zorg vanuit gebruikersperspectief.
  4. Het toerusten en trainen van huisartsen en praktijkondersteuners ggz. Uit onze achterbanraadpleging in 2015 naar de kwaliteit van de huisartsenzorg bleek dat nog lang niet alle huisartsen en praktijkondersteuners oog hebben voor de invloed van psychische klachten op de thuissituatie. Ook je familie/naasten hebben behoefte aan een luisterend oor, ondersteuning en goede informatie. Daarnaast bleek dat cliënten en naasten het belangrijk vinden dat het gebruik van psychofarmaca vanuit de huisartsenpraktijk wordt gemonitord. Beide aspecten brengen we daarom onder de aandacht bij huisartsen en praktijkondersteuners.
  5. Het opzetten van een coördinatiepunt voor familie/naasten, cliënten en zorgprofessionals. Dit nieuwe coördinatiepunt biedt tools en methoden om familie/naasten effectief te ondersteunen. Daarnaast fungeert het ook als broedplaats voor samenwerking aan nieuwe producten en zorgvormen.
  6. Het verder professionaliseren van het ons eigen aanbod voor familie/naasten. We willen familieorganisaties (nog) beter toerusten, zodat zij zelf beter in staat zijn om familie/naasten bij te staan en ze de erkenning te bieden voor hun onmisbare ondersteuning.

Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over zelfmanagement en de projecten die we op dit terrein uitvoeren? Neem dan contact op met Marieke Haitsma, marieke.haitsma@wijzijnmind.nl.

Meer projecten