Taskforce GGZ

taskforceleden website LPGGz

Regionale en lokale cliënten- en familieorganisaties in contact brengen met gemeenten, zodat de belangen en prioriteiten van mensen met psychische problemen worden meegenomen in gemeentelijke beleidsontwikkeling. Dat is het belangrijkste doel van de Taskforce GGZ. Dit project wordt in het tweede kwartaal van 2017 afgerond.

Bruggen slaan

De Taskforce GGZ slaat bruggen tussen cliënten- en familieorganisaties en gemeenten. Zo moeten gemeenten meer inzicht krijgen in de behoeften en belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Dat is hard nodig, want veel gemeenten weten niet wat zij aan moeten met deze voor hen relatief onbekende groep burgers. Hierdoor krijgen zij vaak minder ondersteuning dan andere doelgroepen, zoals ouderen of mensen met een beperking.
 
De Taskforce GGZ is in meer dan 20 gemeenten actief. In de laatste fase van het project vond op 12 september 2016 een landelijke werkconferentie plaats. Meer hierover kun je lezen in het verslag van de conferentie.

Activiteiten van de Taskforce in 2017

Reisconferentie 22 juni (Ede)
​Verslagen en documenten

Symposium 'Selfruggie. Mam, heb ik dat?' 29 mei (Amersfoort)
Verslagen en documenten

Taskforce-leden

Landelijk boegbeeld van de Taskforce GGZ is Ineke Smidt, voormalig wethouder van Almere.
 
De Taskforce bestaat verder uit vier cliënt- en familievertegenwoordigers. Zij zijn elk in een eigen regio actief. Daar beleggen zij in 5 of meer (centrum)gemeenten gesprekken - op basis van een agenda die is opgesteld met de betreffende regionale cliënten- en familieorganisaties en gemeenten.

  • Petra van Buren, directeur ZOG Midden Holland voor regio West
  • Oebele Herder, zelfstandig adviseur Sociaal Domein en voormalig programmamanager gemeente Leeuwarden voor regio Noord
  • Willeke van den Hoek, pgb-deskundige gedetacheerd vanuit Per Saldo voor regio Oost
  • Eleonoor de Boevère, voor regio Zuid en zuidelijk Noord-Holland.

Contact

Wil je meer weten over de Taskforce GGZ? Neem dan contact op met projectleider Greetje Senhorst: greetje.senhorst@wijzijnmind.nl

Meer projecten