Project Ondersteuning cliënten- en familieparticipatie

gesprek gemeente flickr gelabeld hergebruik

Voor jezelf en je eigen belangen opkomen… Ook als je kampt met psychische problemen is dat belangrijk. Zeker nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor allerlei zaken op het gebied van ondersteuning en participatie, zoals begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en toeleiding naar werk en onderwijs. Zorg er dus voor dat jouw stem gehoord wordt. En zoek bondgenoten die dezelfde belangen hebben. Dat maakt de kans groter dat gemeenten bij hun beleidsbeslissingen rekening houden met thema’s die voor jou belangrijk zijn.
 
Om jou en andere mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun familieleden hierbij te ondersteunen, is het project Cliënten- en familieparticipatie opgezet binnen het programma Regie in de regio.

Stevige gesprekspartners

Met het project Cliënten- en familieparticipatie richten we ons op:

het ondersteunen van cliënt- en familievertegenwoordigers, zodat zij stevige gesprekspartners worden voor gemeenten en invloed krijgen op lokaal en regionaal zorg- en participatiebeleid;
het versterken van lokale en regionale cliënten- en familie-organisaties, zodat zij de belangen van hun achterban effectief kunnen (blijven) behartigen.

Netwerken en samenwerken

Deze doelen realiseren we door:

  • netwerk- en informatiebijeenkomsten te beleggen om mensen, initiatieven en organisaties met elkaar in contact te brengen;
  • samen een regionale agenda op te stellen;
  • in kaart te brengen waar verschillende regio’s goed in zijn, zodat zij elkaar kunnen versterken en van elkaars successen kunnen leren;
  • samen strategieën te ontwikkelen voor duurzame financiering;
  • kennis te delen over landelijke ontwikkelingen, regionale initiatieven en oplossingen, en relevante wet- en regelgeving.

Contact

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Jenny de Jeu (jenny.dejeu@wijzijnmind.nl)

Meer projecten