Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

logo NVA

De NVA is de vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaat de NVA het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

T: 030 – 2299800 (alleen voor leden van de NVA)
De Informatie- en Advieslijn is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur (optie 3 in het keuzemenu). Ook zijn wij per mail bereikbaar: advies@autisme.nl
E:  advies@autisme.nl (alleen voor leden van de NVA)
W: www.autisme.nl

Lotgenotencontact

Gespreksgroepen voor cliënten en naasten:
Gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over de ervaringen met autisme. De groepen hebben een informeel karakter.  Er zijn ervaringsdeskundigen aanwezig. Lees meer

Voorlichting

Themabijeenkomsten voor cliënten, naasten en professionals:De themabijeenkomsten zijn bedoeld om mensen met autisme, hun naasten, hulpverleners of anderen te informeren over een aspect van autisme. Onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. Lees meer

Autisme Informatie Centra (AIC) verspreid door Nederland:Voor cliënten, familie en professionals. De AIC's zijn bedoeld om mensen met autisme, hun naasten, hulpverleners of anderen te informeren over alle aspecten van autisme. Begeleiding door ervaringsdeskundigen. Lees meer