Nieuwsberichten

Cliëntenraden beschermd wonen willen garanties voor langdurige zorg
Vorige week ging de kogel door de kerk: ggz-cliënten krijgen vanaf 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat is een groot succes, want hiermee...
03 jul 19
Aantal zelfdodingen afgenomen
Jarenlang nam het aantal zelfdodingen in Nederland toe, maar sinds 2018 is het aantal afgenomen. Dit laten de nieuwste cijfers zien van het Centraal Bureau...
01 jul 19
Grote zorgen om prijsverhoging medicijn Priadel
Met ingang van 1 juli 2019 is het medicijn Priadel (lithiumcarbonaat) drie keer zo duur geworden.  De organisaties Plusminus, Depressie Vereniging,...
01 jul 19
Wlz straks ook toegankelijk voor jeugd met psychische problemen
De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt definitief toegankelijk voor mensen met psychische problemen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig...
27 jun 19
Onvoldoende hulp aan mensen met langdurige psychische problematiek
Gemeenten geven vaak nog onvoldoende hulp aan mensen met langdurige, psychische problematiek. Dat stellen MIND en MIND Ypsilon in brieven aan de...
26 jun 19
Kastanjehof van GGZ Centraal krijgt Familieminded-Ster 2
Vandaag ontvangt de Kastanjehof van GGZ Centraal in Amersfoort de Familieminded Ster 2. Eerder ontvingen zij al Ster 1. De uitreiking was tijdens...
20 jun 19
Ondertekening Hoofdlijnenakkoord ggz door VNG biedt mooie kansen
De VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) heeft vandaag (donderdag 20 juni) het Hoofdlijnenakkoord ggz ondertekend. Vorig jaar tekenden alle andere veldpartijen...
20 jun 19
Rondetafelgesprek over afbouwmedicatie
Donderdag 20 juni aanstaande organiseert de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over het onderwerp afbouwmedicatie....
17 jun 19
Reactie MIND op rapport over geweld in de jeugdzorg
Op 12 juni 2019 bood de Commissie De Winter haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” aan de ministers...
14 jun 19
MIND: Nog weinig veranderd bij Jeugdhulp
Op donderdag 13 juni debatteert de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg over de jeugdhulp. MIND vraagt opnieuw aandacht voor een aantal hardnekkige...
12 jun 19
Toegang ggz-cliënten tot Wet langdurige zorg?
Krijgen mensen met psychische problemen die langdurig zorg nodig hebben per 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg? Ja, tenminste als het wetsvoorstel...
07 jun 19
Kwaliteitsstandaarden ggz opnieuw aangeboden aan het register
Namens verenigingen van patiënten en naasten, professionals, aanbieders en zorgverzekeraars heeft AKWA op 31 mei  haar kwaliteitsstandaarden opnieuw...
06 jun 19