Nieuwsberichten

Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-verzekerden opgeheven
Vrijdag 6 december kondigde GGZ-instelling Parnassia een patiëntenstop aan voor VGZ-verzekerden. Op 10 december berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit...
06 dec 19
Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-verzekerden opgeheven
Vrijdag 6 december kondigde GGZ-instelling Parnassia een patiëntenstop aan voor VGZ-verzekerden. Op 10 december berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit...
06 dec 19
Zelfregiecentrum Venlo sluit de deuren
De onzekerheden rond de aanbesteding van de gemeente Venlo hebben ertoe geleid dat het Zelfregiecentrum zich na bijna 12 jaar genoodzaakt ziet om aan...
05 dec 19
Nieuwe generieke module 'Zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen...
Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen van ouders kunnen (ingrijpende) gevolgen hebben voor hun kinderen. Ook als deze kinderen zonder problemen...
04 dec 19
Positie van mensen met een beperking of kwetsbaarheid gaat achteruit ondanks...
Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap,...
03 dec 19
MIND: Bij verplichte zorg moet zorgvuldigheid het vertrekpunt zijn
De Wet verplichte ggz (Wvggz) treedt per 1 januari 2020 in werking. Afgelopen jaren heeft MIND zich ervoor ingezet dat de wet zo goed mogelijk geïmplementeerd...
03 dec 19
MIND wil verbod op stroomstootwapen in ggz-instellingen
Vrijdag 15 november jl. maakte minister Grapperhaus bekend voorbereidingen te treffen om het stroomstootwapen (de taser) als extra geweldsmiddel voor...
25 nov 19
Jeugdzorg: MIND pleit voor meer aandacht voor het gezin
Op 11 november jl. kondigde het kabinet aan dat ze gaat ingrijpen bij de jeugdzorg. Gemeenten worden verplicht samen te werken, zo schrijven de ministers...
18 nov 19
Familieminded Ster 3 aan ABC Altrecht uitgereikt
Donderdag 7 november is voor de allereerste keer een Familieminded Ster 3 uitgereikt aan ABC Altrecht, afdeling Vroege Psychose. Tijdens een feestelijke...
07 nov 19
MIND en RINO Groep investeren in ervaringskennis
MIND zet zich samen met de RINO Groep in om ervaringsdeskundigheid in het onderwijs aan zorgprofessionals te stimuleren. Enerzijds door docenten...
06 nov 19
Kennisnetwerk Verward gedrag
MIND is betrokken bij het Kennisnetwerk Verward gedrag, omdat we graag mee willen helpen om de kennis te ontsluiten die inmiddels ontwikkeld is rondom...
05 nov 19
MIND: Stop patiëntenstop GGNet
Zorgaanbieder GGNet heeft op 21 oktober een patiëntenstop afgekondigd voor verzekerden van Zilveren Kruis. Volgens GGNet heeft de zorgverzekeraar onvoldoende...
04 nov 19