Nieuwsberichten

'Vergeten slachtoffers' niet langer vergeten
Tijdens de bezettingsjaren 1940 – 1945 stierven ingezetenen van psychiatrische instellingen in veel grotere aantallen dan burgers elders in Nederland....
Trainingsvideo’s 'Maak je sterk voor werk'
“Ik geloof dat het sociaal en economisch gezien voor de hele maatschappij beter is dat iedereen werkt”. Dit zegt Roos Hoelen in de trainingsvideo Maak...
Reactie MIND op rapport Defence for Children
Vandaag biedt de organisatie Defence for Children de Tweede Kamerleden een onderzoek aan naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen...
'Doodzonde': documentaire over suïcide, naasten en hulpverlening
Op 27 februari is de documentaire Doodzonde in première gegaan. Hierin worden twee jonge mensen die suïcide hebben gepleegd gevolgd vanuit het perspectief...
'In de spotlight': inspirerende voorbeelden ter versterking van eigen...
Van 2016 tot en met 2018 organiseerden MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) acht Spotlightbijeenkomsten rond actuele thema’s in de zorg....
Jarenlange lobby voor toegang Wlz wordt beloond
Het is eindelijk zover. Ook ggz-cliënten kunnen aanspraak gaan maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). MIND heeft hier met andere cliënt- en familieorganisaties...
Pleidooi MIND voor kinderen die onnodig thuis zitten
Op 21 februari a.s. vergaderen de Vaste Kamercommissies VWS en OCW gezamenlijk over de problematiek rondom kinderen en jongeren die zowel geen zorg...
Position paper over 'De juiste zorg op de juiste plek'
Vandaag spreekt MIND bij het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over "De juiste zorg op de juiste plek". MIND pleit voor regionale maatwerkfinanciering...
Plenair debat zelfdoding in de jeugdzorg 13 februari
Vandaag, woensdag 13 februari, vindt het plenair debat plaats over suïcide in de jeugdzorg. MIND doet een oproep aan alle Kamerleden om de minister te...
Tussenevaluatie wachttijden: 21 regio's niet binnen de norm
Een deel van de regio’s slaagt er door samenwerking behoorlijk goed in om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) binnen de maximaal aanvaardbare...
Onderzoek Inspectie: regionale expertteams jeugd gebruiken doorzettingsmacht...
Voor kinderen, jongeren en ouders die vanwege een complexe zorgvraag vastlopen in de jeugdhulp kan sinds 2018 een beroep worden gedaan op regionale...
E-healthweek: presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen...
Digitale zorg werkt pas goed als deze toegankelijk ontworpen en gebouwd is. Hiervoor bestaan internationale richtlijnen (de WCAG). Het Informatieberaad...