Nieuwsberichten

Wlz straks ook toegankelijk voor jeugd met psychische problemen
De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt definitief toegankelijk voor mensen met psychische problemen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig...
Onvoldoende hulp aan mensen met langdurige psychische problematiek
Gemeenten geven vaak nog onvoldoende hulp aan mensen met langdurige, psychische problematiek. Dat stellen MIND en MIND Ypsilon in brieven aan de...
Kastanjehof van GGZ Centraal krijgt Familieminded-Ster 2
Vandaag ontvangt de Kastanjehof van GGZ Centraal in Amersfoort de Familieminded Ster 2. Eerder ontvingen zij al Ster 1. De uitreiking was tijdens...
Ondertekening Hoofdlijnenakkoord ggz door VNG biedt mooie kansen
De VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) heeft vandaag (donderdag 20 juni) het Hoofdlijnenakkoord ggz ondertekend. Vorig jaar tekenden alle andere veldpartijen...
Rondetafelgesprek over afbouwmedicatie
Donderdag 20 juni aanstaande organiseert de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over het onderwerp afbouwmedicatie....
Reactie MIND op rapport over geweld in de jeugdzorg
Op 12 juni 2019 bood de Commissie De Winter haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” aan de ministers...
MIND: Nog weinig veranderd bij Jeugdhulp
Op donderdag 13 juni debatteert de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg over de jeugdhulp. MIND vraagt opnieuw aandacht voor een aantal hardnekkige...
Toegang ggz-cliënten tot Wet langdurige zorg?
Krijgen mensen met psychische problemen die langdurig zorg nodig hebben per 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg? Ja, tenminste als het wetsvoorstel...
Kwaliteitsstandaarden ggz opnieuw aangeboden aan het register
Namens verenigingen van patiënten en naasten, professionals, aanbieders en zorgverzekeraars heeft AKWA op 31 mei  haar kwaliteitsstandaarden opnieuw...
De juiste zorg op de juiste plek
"De Juiste Zorg op de Juiste Plek" (afgekort tot JZOJP) gaat over het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland. Het is de basis van de zorgakkoorden...
Enquête gezondheidapps laat divers beeld zien
In de ggz wordt steeds meer gebruikgemaakt van apps en e-healthtoepassingen (hierna alleen apps genoemd), waarmee mensen...
Onrust over jeugdhulp baart MIND zorgen
Op 8 mei hebben gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een bijzondere stap gezet. In een in het AD gepubliceerde brief aan alle burgers...