Nieuwsberichten

Continuïteit financiering zelfregie-initiatieven
Als platform psychische gezondheid zijn wij onder de indruk van de creativiteit en de gedrevenheid waarmee zelfregie-initiatieven omgaan met de uitdagingen...
09 apr 20
Nieuwe subsidiemogelijkheden
In deze tijd zijn er een aantal nieuwe subsidiemogelijkheden geopend. Hieronder kun je een aantal van deze mogelijkheden zien. De Voor elkaar subsidie...
09 apr 20
Zorg voor de Jeugd in Coronatijd
"Juist nu is het belangrijk om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen." Dat schrijft een...
06 apr 20
Ggz-panel bevraagd over gevolgen Corona
De kans op besmetting met het COVID-19 virus en de genomen maatregelen om het virus onder controle te krijgen, leveren veel mensen stress op. Voor de...
01 apr 20
Vragenlijst: welke gevolgen heeft de coronacrisis voor jou?
De komst van het coronavirus raakt ons. Ook de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote gevolgen: voor...
26 mrt 20
MIND Poëziewedstrijd 2020: dicht je mee?
Deze wedstrijd was in 2020 en is inmiddels afgesloten; de winnares van de MIND Poëzie Award 2020 was Rosan van der Zee. Tijdens de eerste MIND Poëziewedstrijd...
25 mrt 20
Brief aan Tweede Kamer over corona en ggz
MIND neemt deel aan het ‘coördinerend overleg corona & ggz’ en aan een aantal werkgroepen die door het ministerie van VWS zijn opgezet. Ook zijn we betrokken...
25 mrt 20
Cliënten en ggz op zoek naar nieuw evenwicht
In de afgelopen drie dagen is de ggz zoekende naar oplossingen voor ontstane knelpunten om de nodige zorg voor mensen met psychische problemen te blijven...
19 mrt 20
Bredere aanpak nodig voor wachtenden in GGZ
Het plan van aanpak dat vandaag door de ggz-instellingen en zorgverzekeraars, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan de staatssecretaris is aangeboden,...
13 mrt 20
Basis lobbytraining voor cliënten- en familieraden
Tweedaagse training belangenbehartiging 25 mei en 18 juni bij MIND in Amersfoort met focus op communicatie en uitleg wet Wmcz. Voor wie Ervaringsdeskundige(n)...
12 mrt 20
Manifest: meebeslissen moet de norm worden
Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap...
11 mrt 20
Stand van zaken zorgprestatiemodel
In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met eenvoudige...
09 mrt 20