Nieuwsberichten

Rapportage 'Loont werken naast een uitkering?'
Wanneer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan, ontvangen veel van hen een aanvulling op hun salaris vanuit een uitkering. Binnen het UWV-subsidieonderzoek...
25 feb 21
Oproep 50 organisaties: Heropen nú de middelbare scholen
Het gebrek aan perspectief voor leerlingen van de middelbare school en het trage tempo waarin heropening van middelbaar onderwijs wordt overwogen, is...
19 feb 21
Neem deel aan het onderzoek naar de impact van corona
Sinds de uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen zet MIND regelmatig vragenlijsten onder het ggz panel uit om te horen welke gevolgen...
18 feb 21
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
Op 12 februari jl. laten minister de Jonge en Staatssecretaris Blokhuis van VWS de Tweede Kamer weten dat zij 200 miljoen euro beschikbaar stellen voor...
16 feb 21
Ingelast Kameroverleg wachttijden: onvoldoende resultaat
Op verzoek van MIND heeft de Tweede kamer op 17 februari een overleg ingelast over de wachttijden in de ggz. Ondanks diverse inspanningen het afgelopen...
15 feb 21
Corona-onderzoek psychische hulpverleners: helft kon zorg niet bieden
Uit onderzoek onder psychische hulpverleners over de levering van zorg tijdens de coronacrisis, blijkt dat ruim de helft niet de zorg kon bieden aan cliënten...
09 feb 21
Nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz
Op 15 december 2020 heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het openbare Register. Dit...
08 feb 21
Kameroverleg Participatiewet: bestrijd dakloosheid jongeren
Op 8 februari vergadert de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Participatiewet en wetten die hier mee samenhangen. MIND heeft...
04 feb 21
Koningin Máxima bij lancering Alliantie Gender & GGZ
Te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig)...
03 feb 21
Nieuwe landelijke agenda om suïcide te voorkomen
Op 28 januari heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS samen met tal van maatschappelijke organisaties uit onder andere het onderwijs, de zorg en...
28 jan 21
MIND pleit voor Deltaplan Mentale Vooruitgang
Op 1 februari a.s. vindt het Nota-overleg Preventie in de Tweede kamer plaats. MIND stuurde afgelopen week een brief met de punten die volgens ons in...
28 jan 21
Werkbezoek Gemeente Amersfoort aan MIND
Op 27 januari kwamen burgemeester Lucas Bolsius, wethouder Cees van Eijk, strateeg Marc Veltman en adviseur externe betrekkingen Yvonne de Korte van...
27 jan 21