Wat helpt bij depressie en somberheid?

Verwarde man

Hoe zorgen mensen met depressieve klachten ervoor dat ze daar zo min mogelijk last van hebben? Welke tips geven familieleden en naasten? Wat zijn volgens huisartsen en POH's GGZ de beste adviezen en behandelingen? Je leest het allemaal in dit rapport

MIND inventariseerde de ervaringen van 1.048 mensen met somberheid en depressie en 158 naasten. Zij geven ook tips aan lotgenoten en aan hulpverleners. Daarnaast staan in het rapport goede voorbeelden van 37 huisartsen en 91 praktijkondersteuners-ggz op basis van de ruim 12.500 patiënten en ruim 2.300 naasten die zij in hun praktijken zagen. 

De resultaten van deze enquêtes worden gebruikt om een netwerkaanpak te ontwikkelen gericht op depressiepreventie. MIND doet het project 'Depressiepreventie in de huisartsenpraktijk' als onderdeel van het landelijk Meerjarenprogramma Depressie Preventie. 
 

 

Meer nieuws