VPRO Tegenlicht Gewoon Gek. En dan?

VPRO tegenlicht


Ruim 40% van onze bevolking krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen. Dit raakt ons allemaal. Hoe willen we behandeld worden? Hoe pakken we de draad weer op? De uitzending van VPRO Tegenlicht op 1 maart ‘Gek is gewoon’ slaat de spijker op zijn kop. Om mensen met psychische problemen te ondersteunen, moet het aanbod beter aansluiten bij de behoefte. Behoefte zoals erkenning en eigen regie in de manier om te herstellen en mee te doen. ​
 
MIND streeft naar een samenleving waarin we in psychische gezondheid investeren en waarin we alles doen om onnodig psychisch leed te voorkomen en zorg leveren volgens de menselijke maat. De toekomst van de GGZ ligt wat MIND betreft in meer herstel ondersteunende initiatieven waarin mensen met anderen in contact kunnen komen, hun ervaringen kunnen delen, zelf een plan kunnen opstellen. De keuzevrijheid in de zorg moet omhoog. Met meer ruimte voor eigen regie, focus op participatie en geld voor initiatieven waar mensen zich gewaardeerd en erkend voelen.
 

MIND Atlas: 400 instellingen


MIND ondersteunt deze initiatieven en wijst professionals in de ggz op de aanwezigheid van deze organisaties en instellingen. In de MIND Atlas staan inmiddels 400 organisaties voor verslavingszorg, maatschappelijke opvang, samenwerkingsplatforms, zelfregie- en herstelcentra, jeugdraden en ouderraden en zelfhulp- en lotgenotenorganisaties. Locaties waar mensen als mens gezien worden. Waar wat zij willen en kunnen, het uitgangspunt is.


Lees meer op de site over de uitzending of Tegenlicht. In de maand maart organiseert de VPRO op diverse locaties in het landMeet Up bijeenkomsten waar je in gesprek kunt gaan over de uitzending en de toekomst van de GGZ.

 

Meer nieuws