Nieuwe toolkit voor gemeenten

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken zijn. Maar hoe regel je dit als gemeente? Hoe kom je tot duurzame participatie van jongeren en ouders? Met het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ hebben cliëntenorganisaties, waaronder MIND, gezamenlijk handvatten opgesteld voor gemeenten om hiermee aan de slag te gaan.
 
In de handvatten worden werkzame factoren genoemd om de betrokkenheid van jongeren en ouders uit de jeugdhulp bij het maken van gemeentelijk jeugdbeleid te vergroten. De handvatten worden ondersteund met tips, praktische voorbeelden en filmpjes ter inspiratie. Bijvoorbeeld over hoe je start, hoe je met jongeren en ouders in gesprek komt, de locatie, werkvormen, de tijdsplanning en nog veel meer.
 
De handvatten zijn tot stand gekomen op basis van goede praktijkvoorbeelden uit vier regio’s. Daarna zijn ze getest bij gemeenten uit vier andere regio’s en zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de handvatten aan te scherpen. Hierdoor weten we dat de handvatten in de praktijk écht werken.
 
Wil je ook aan de slag met de handvatten? Deze zijn te vinden op de site jeugdhulp doen we samen. Voor vragen of opmerkingen over de handvatten kun je contact opnemen via info@zorgbelang-nederland.nl.

Jeugdhulp-doen-we-samen-logo
Meer nieuws