Samenwerkingsproject MIND-atlas en GGz Centraal

atlas nw

Ggz-aanbieder GGz Centraal gaf enige tijd geleden aan dat zij mensen beter wil gaan informeren over het bestaan van organisaties waar cliënten en naasten baat bij zouden kunnen hebben. GGz Centraal wilde hiervoor een kaart ontwikkelen, totdat men ontdekte dat MIND al een soortgelijke kaart heeft: de MIND-atlas. GGz Centraal en MIND zijn vervolgens aan de slag gegaan om hierin samen meer op te trekken. Deze samenwerking is succesvol ingezet en had twee doelstellingen:

  • Gebruik van MIND-atlas door cliënten en naasten bij GGz Centraal.
  • Uitgebreider/rijker vullen van de atlas in het werkgebied van GGz Centraal. (Flevoland, Eemland, Gooi&Vechtstreek, Veluwe & Veluwevallei).

We zijn begonnen met een startbijeenkomst waarop uitleg werd gegeven over de MIND-atlas. Er is in groepjes gebrainstormd: hoe vind je specifieke organisaties? Wat past wel en niet in de MIND-atlas? Daarnaast is bij de familiedag van GGz Centraal uitleg gegeven over de MIND-atlas. Ervaringsdeskundigen, cliëntenraadsleden, familieraadsleden en hulpverleners gingen aan de slag als verkenner op zoek naar organisaties die nog niet op de kaart stonden.
 
Het resultaat was dat in de MIND-atlas de regio’s van GGz Centraal nu veel rijker gevuld zijn dan voorheen en daarmee de best gevulde regio van het land vormen. Dit is een mooie uitkomst van de samenwerking met GGz Centraal. Zonder dit samenwerkingsproject, de inzet en verkenners van GGz Centraal was MIND dit alles nooit zo snel op het spoor gekomen, daartoe moet je echt zelf de regio (ver)kennen. Daarnaast is de MIND-atlas door de samenwerking bekender bij cliënten, naasten en hulpverleners van GGz Centraal. De MIND-atlas is binnen GGz Centraal zelfs genomineerd voor de Verpleegkunstprijs 2019. Bovenal weten cliënten en naasten dankzij de MIND-atlas eerder en beter wat er naast hun hulp vanuit GGz Centraal nog meer aan mogelijkheden is.
 
Het is nu zaak een aantal dingen goed te borgen. We moeten ervoor blijven zorgen dat ook nieuwe initiatieven in het werkgebied van GGz Centraal worden toegevoegd op de MIND-atlas en dat cliënten, naasten en hulpverleners van GGz Centraal standaard geïnformeerd worden over het bestaan en gebruik van de MIND-atlas.

MIND wil graag de MIND-atlas ook in andere regio’s in het land fijnmaziger vullen. Hiertoe zal samenwerking gezocht worden met organisaties uit andere delen van het land. Ook het implementeren van het gebruik van de atlas vraagt aandacht. Het kan echt verschil maken als mensen sneller op de hoogte zijn van een specifieke lotgenotengroep, dat ze steun vinden van naasten die hetzelfde meemaken, dat ze zich kunnen ontwikkelen binnen een zelfregiecentrum of dat ze op de hoogte zijn van allerlei cliënten- en familieorganisaties die van betekenis kunnen zijn in hun leven.
 
Meer informatie?
Voor vragen of informatie over de MIND-atlas kun je contact opnemen met projectleider Jenny de Jeu via atlas@wijzijnmind.nl. De atlas is te vinden op de MIND websites: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas
 
Informatie over het samenwerkingsproject met GGz Centraal via projectleider Susanne Schuur s.schuur@ggzcentraal.nl www.ggzcentraal.nl
 

Meer nieuws