Rondetafelgesprek over afbouwmedicatie

89121871_s

Donderdag 20 juni aanstaande organiseert de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over het onderwerp afbouwmedicatie. Als landelijke koepel van cliënten-, patiënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg vinden wij dit een belangrijk onderwerp en leveren daarom graag een bijdrage aan dit gesprek. Hierbij zullen we het belang benadrukken van gefaseerde afbouw van medicatie en het doorbreken van de huidige impasse die hieromheen is ontstaan. Dit laatste is wat ons betreft urgent. Er moet een einde komen aan het opwerpen van barrières om medicatie verantwoord af te kunnen bouwen. 

Lees het volledige Position Paper van MIND hier.

Meer nieuws