Rapportage 'Loont werken naast een uitkering?'

Wanneer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan, ontvangen veel van hen een aanvulling op hun salaris vanuit een uitkering. Binnen het UWV-subsidieonderzoek 'Als verrekenen een beperking is'  deden Muzus en Optimalistic onderzoek naar hoe de inkomstenverrekening wordt ervaren, op initiatief van de Landelijke Cliëntienraad (LCR) en UWV. Het blijkt dat verrekenen in veel gevallen leidt tot financiële problemen. Het veroorzaakt angst stress en onzekerheid. Dit alles is te lezen in een rapport dat is opgesteld naar aanleiding van dit onderzoek.

Zo blijkt dat 61% van de werkenden met een uitkering in geldnood komt, als mensen een tijdelijke baan aanvaarden of in deeltijd werken. Ook een loonsverhoging of meer uren werken leidt tot problemen en mogelijk schulden. Met dit rapport wordt de complexiteit van de wet- en regelgeving in beeld gebracht waar mensen mee te maken krijgen. Dit heeft enorme impact op hun bestaanszekerheid. Een van de geïnterviewde geeft aan: “Mijn brievenbus is een doos van Pandora. Elke dag kan er iets inzitten dat op zijn minst ontwrichtend is. Elke dag kan er iets inzitten dat voor maanden aan problemen zorgt.”

Daarom is het belangrijk dat alle organisaties van het ministerie van SZW tot uitkeringsinstanties en gemeenten hebben toegezegd samen met de LCR te zoeken naar creatieve oplossingen om mensen te helpen te gaan participeren, zonder dat dit invloed heeft op hun bestaanszekerheid.
 
MIND is actief lid van de Landelijke Cliëntenraad en ondersteunt dit initiatief van harte.
Het rapport ‘Als verrekening een beperking is’ en de samenvatting is te downloaden via: www.loontwerken.nu.

Bekijk hier de uitzending in Pakhuis De Zwijger hierover: 
https://dezwijger.nl/programma/werken-en-een-uitkering-werkt-niet

Meer nieuws