Overzicht instrumenten 'Onderweg naar zelfregie en herstel'

patientreis

‘Onderweg naar Zelfregie en Herstel’ is speciaal ontwikkeld voor alle patiënten- en cliëntenorganisaties in de zorg. Het overzicht bevat 23 instrumenten die patiënten en cliënten helpen bij het nemen van de eigen regie in hun zorgproces. Het dient als denkraam of spiegel voor cliënten-/patiëntenorganisaties en cliënt-/patiëntvertegenwoordigers. Zij kunnen hiermee kijken welke ondersteuning voor de mensen die zij vertegenwoordigen al beschikbaar is en ook wat er mogelijk ontbreekt. De voorbeelden dienen ter inspiratie en als mogelijkheid om een beroep te doen op aanwezige expertise bij anderen. Cliëntenorganisaties voor verschillende aandoeningen kunnen zo veel van elkaar leren.

Download hier de publicatie 'Onderweg naar zelfregie en herstel'

Meer nieuws