Onderzoek naasten- en familiebeleid in de forensische zorg

54122727_m

In navolging van de ggz komt er in de forensische zorg steeds meer oog voor de rol en invloed van familie en naasten op het slagen van de behandeling. Tot nu toe lag de nadruk in de forensische zorg vooral op risicobeheersing.
Maar om terugval te voorkomen is het belangrijk dat er meer wordt gekeken en gewerkt met de sociale omgeving van de cliënt. Ko Hummelen en Cisca Goedhart hebben daarom onderzoek gedaan naar het familiebeleid in de klinische forensische zorg. Zijn klinieken hiermee bezig en als dat het geval is, op welke wijze doen ze dit dan? Van de 40 klinieken die zijn benaderd hebben er 20 meegedaan aan het onderzoek. 

Belangrijkste conclusie is dat in de meeste klinieken er nog geen algemene visie is op familiebeleid en dat het vooral afhankelijk is van individuele professionals. Belangrijkste aanbeveling is dat professionals altijd algemene informatie mogen geven aan familie/naasten over de kliniek zelf en de behandelmethoden die worden gebruikt. Ook kunnen ze informatie geven over bezoekregelingen en kunnen ze familie/naasten advies geven over het vinden van ondersteuning als familie/naasten daar voor henzelf behoefte aan heeft.

Lees hier het onderzoeksrapport
 
Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van de stichting Koningsheide, stichting Vrienden van Oldenkotte en het programma Koers en Kansen (ministerie van Justitie en Veiligheid). In een vervolgproject binnen het programma Koers en Kansen ontwikkelen MIND, GGNet De Boog, Fivoor en GGZE De Rooyse Wissel de bestaande PIMM training voor professionals door. Met deze training kunnen professionals in de praktijk oefenen met het voeren van gesprekken met familie/naasten.
 

Meer nieuws