Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt nieuwe impuls

47462644_s

Het Ministerie van VWS nodigt 20 nieuwe koplopergemeenten (deze staan in dit document beschreven) uit om vóór 7 februari een plan in te dienen om de functie cliëntondersteuning in hun gemeente te versterken. Lokale cliëntenorganisaties in de betreffende gemeenten die werk willen maken van de cliëntondersteuning kunnen hun gemeente daarop aanspreken. VWS wil met name dat de cliëntondersteuning voor de volgende doelgroepen wordt ontwikkeld: jongeren en volwassenen die gebruik maken van maatschappelijke opvang; jongeren met weinig of geen netwerk in de jeugdzorg of met een (licht) verstandelijke beperking om te ondersteunen bij het maken van keuzes; alleenstaande, nog zelfstandig wonende, ouderen zonder sociaal netwerk met toenemende hulpbehoefte. 
Als je als cliëntenorganisatie in een koplopergemeente bijvoorbeeld wilt dat in jouw gemeente straatadvocaten gaan werken, kan dit een kans zijn om dit te realiseren. 

Informatie over de oproep

Meer informatie: Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl
 
 

Meer nieuws