Nieuwsupdates wegvandewachtlijst.nl en budget voor inbreng cliënten

vrouw

De aanpak van wachttijden in de ggz gebeurt vooral in de regio. De inbreng van ervaringsdeskundigen, cliënt- en familievertegenwoordiger is daarbij van cruciaal belang. Zij kunnen gebruik maken van goede voorbeelden in andere regio’s, maar ook van (financiële) ondersteuning vanuit MIND.

Budget voor inbreng cliënten en naastbetrokkenen bij aanpak wachttijden
Om de inbreng van cliënt- en familievertegenwoordigers bij de aanpak van wachttijden mogelijk te maken heeft MIND maximaal 1200 euro per regio beschikbaar. Dit bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor: reiskosten en vacatiegelden voor deelname aan regionale taskforces wachttijden, achterbanraadplegingen, themabijeenkomsten. Een voorwaarde is dat er een duidelijke link ligt met de gezamenlijke aanpak van wachttijden in de regio.

Hoe werkt het?
Als jouw organisatie gebruik wil maken van (een deel van) het budget, stuur dan een bericht naar nic.vosdewael@wijzijnmind.nl met een korte toelichting hoeveel geld je nodig hebt en waarvoor. Als je hier een bevestiging van hebt gekregen kun je aan de slag. Kosten worden achteraf vergoed aan de hand van een gespecificeerde declaratie. In overleg kan ook een voorschot gegeven worden. NB: bij vacatiegelden voor regionale taskforces of andere overleggen geldt een maximum van 100 euro per bijeenkomst.
In geval van vragen hierover kun je ook terecht bij nic.vosdewael@wijzijnmind.nl.

Weg van de wachtlijst
Elke twee weken verschijnt er op www.wegvandewachtlijst.nl een nieuwsupdate over de aanpak wachttijden. (Hierop kan je je abonneren). In de laatste update van 7 november jl. staat een artikel over samenwerking in de regio Noord-Limburg om de kwaliteit van verwijzingen naar de specialistische ggz te verbeteren. Onnodige of foutieve verwijzingen hebben immers een negatief effect op de wachttijd. In dezelfde update staat een inspirerende blog van Joke van der Meulen die als familievertegenwoordiger lid was van het schakelteam personen met verward gedrag. Zij houdt ook een warm pleidooi voor samenwerking: niet alleen tussen hulpverleners, maar nadrukkelijk ook met cliënten en naastbetrokkenen.
 
 

Meer nieuws