Niet verslappen in aanpak wachttijden

De Tweede Kamer blijft de ontwikkelingen rond wachttijden in de ggz op de voet volgen. Midden in de vakantieperiode heeft de Kamer hiervoor een schriftelijk overleg gepland. Voor dat overleg is ook een rapport van de Algemene Rekenkamer geagendeerd met de veelzeggende titel Geen plek voor grote problemen.

MIND vraagt de Tweede Kamer om extra aandacht voor specifieke doelgroepen met lange wachttijden en voor meer investeringen om de ambulantisering in de ggz succesvol te maken. Over de nieuwste aanpak van de landelijke stuurgroep wachttijden is MIND positief en ook de staatssecretaris lijkt nu echt te willen doorpakken. De komende maanden moet blijken of de verwachtingen inderdaad worden waargemaakt.
 
Link naar brief MIND
Link naar rapport Rekenkamer
Nieuwsbericht MIND 2 juli 

Meer nieuws